Mina läslistor
Vilken relation har du till parkinsons sjukdom?
 
  • Nydiagnostiserad PatientVad händer nu? Hur ser framtiden ut?

  • Erfaren PatientLäst det mesta? Fördjupa och bredda dina kunskaper.

  • AnhörigVad händer med min anhörig/vän? Hur blir livet nu?

  • VårdgivareVad ska jag som vårdgivare tänka på?

 

Välkommen till Parkinsonguiden

2017-09-21: Parkinsonguiden är under omarbetning! Det innebär bland annat att dina läslistor kommer att försvinna under oktober månad. I samband med att den omarbetade sajten publiceras kommer även innehållet att uppdateras.  

 

Den här webbplatsen är till för dig som har Parkinsons sjukdom eller är anhörig. Även du som arbetar inom vården har nytta av Parkinsonguiden. Här kan du få svar på många av dina frågor, få ny kunskap och hitta vägar till stöd.

Syftet med Parkinsonguiden är att ge tillgång till kvalitetssäkrad och korrekt information om Parkinsons sjukdom. Innehållet granskas av specialistläkare. Parkinsonguiden ägs och drivs av Parkinsonförbundet.

Viktigt om innehållet >>

 

SENASTE NYTT

Markörer för neurodegenerativa sjukdomar

Proteiner från det lysosomala nätverket kan bli en hjälp att utveckla nya diagnos- och behandlingsmetoder för neurodegenerativa sjukdomar. Det visar en doktorsavhandling från Linköpings universitet. Vid neurologiska sjukdomar är många proteiner i ryggmärgsvätskan, som omger hjärnan, för...

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Studie om medicin med telemedicin

Parkinsonpatienter som provar ut sin medicin hemifrån kan slippa tillbringa över en vecka på sjukhus. Med så kallad telemedicin går utprovningen betydligt fortare, patienterna blir mindre stressade och vården sparar resurser. Det visar de första resultaten från en svensk klinisk studie. ...

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Parkinsons sjukdom och Lewykroppsdemens

Parkinsons sjukdom (PD) och Lewykroppsdemens (DLB) har kliniska och patologiska likheter. Utmärkande drag är motorisk parkinsonism och kognitiv nedsättning, ofta tillsammans med synhallucinationer, fluktuerande medvetande, autonoma och sömnstörningar och ett antal andra ickemotoriska symtom. ...

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Nybildning av blodkärl kan förklara svårbehandlade Parkinson-symtom

Oönskad nybildning av blodkärl i hjärnan är sannolikt orsaken till svårbehandlade gång- och balanssvårigheter vid Parkinsons sjukdom. Slutsatsen styrks av ny forskning från Lunds universitet. Många personer med Parkinsons sjukdom får med tiden gång- och balanssvårigheter - trots adekv...

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Aktiviteter för livskvalitet

Det gäller att fortsätta med sociala kontakter, fortsätta att ha aktiviteter med andra och fortsätta att ta hand om sitt yttre. Det gäller att söka efter sådant som får en må bra, t ex:

Dubbla boendekostnader

Den som flyttar från egen bostad till ett ålderdomshem, äldreboende, särskilt boende, gruppboende eller servicehus, har möjlighet att i samband med flytt få en nedsättning av avgiften på grund av dubbla boendekostnader. Detta förutsätter dock att man kan påvisa att...

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Praktiska tips för släkt och vänner

Hur mycket hjälp man behöver eller hur uttröttad man är som parkinsonsjuk och närstående, varierar mycket. Oftast är det bra att hålla igång och vara aktiv men ibland är det tacksamt att få besök utan att behöva baka, duka eller diska efteråt. Likaså kan hjälp med praktiska saker kom...

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Mental trötthet eller ”hjärntrötthet”

Mental trötthet är en speciell form av uttalad uttröttbarhet som gör att man inte kan behålla uppmärksamheten och koncentrera sig mer än under korta stunder av tankearbete. Mental trötthet förbättras efter vila och är ett vanligt förekommande dolt handikapp vid fl...

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Talövningar

Efter en tid med Parkinsons sjukdom kan ansiktsmimiken försämras liksom rösten. Det gör att det kan bli svårare att göra sig förstådd med tal och ansiktsutryck. Med enkla övningar kan du träna på att tala tydligt och hålla igång motoriken i ansikte och mun. I pdf:en nedan får du råd o...

Läs mer… | Lägg till i min läslista...