Viktigt om innehållet

Informationen på Parkinsonguiden ska enbart ses som ett komplement till den information som ges av vårdpersonal. Varje patient och situation är unik och därför kan innehållet på Parkinsonguiden skilja sig från den information som en patient får från sin läkare och annan sjukvårdspersonal.

Innehållet på Parkinsonguiden är förenklat och inte komplett. Ingen bör förändra sin behandling på eget initiativ, själv ställa diagnos eller ta andra viktiga beslut rörande sin egen eller anhörigs hälsa enbart på basis av Parkinsonguiden. Dessa frågor ska alltid diskuteras med läkare. Men Parkinsonguiden kan utgöra en bra grund för dessa diskussioner.

Välkommen till Parkinsonguiden 

– Information om Parkinsons sjukdom

Målgruppen: patienter, anhöriga och vårdgivare

Parkinsonguiden är till för dig som har Parkinsons sjukdom, är anhörig eller arbetar inom vården. Här kan du få svar på många av dina frågor, få ny kunskap och hitta vägar till stöd.

Syftet med Parkinsonguiden är att ge tillgång till kvalitetssäkrad och korrekt information om Parkinsons sjukdom. Innehållet granskas av specialistläkare. Parkinsonguiden ägs och drivs av Parkinsonförbundet.

Populära artiklar

Vad är Parkinson

Sjukdomsutveckling, tidiga tecken och orsaker till Parkinsons sjukdom.

Att ställa diagnos

Symtomen på Parkinsons sjukdom är ofta diffusa och kan variera från person till person. Därför kan diagnosen inte ställas utifrån ett enda läkarbesök.

Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om Parkinsons sjukdom.