Mina läslistor

Antikolinergika

För vissa personer med Parkinsons sjukdom räcker inte de vanliga läkemedlen till för att hålla symtomen i schack på ett bra sätt. Om man har svåra problem med skakningar och/eller muskelsammandragningar (dystoni) kan man komplettera med läkemedel som heter antikolinergika. Denna grupp av läkemedel är en av de äldsta medicinerna mot Parkinsons sjukdom. Antikolinergika används sällan på grund av risk för biverkningar och är alltså endast aktuellt när annan läkemedelsbehandling inte räcker till.

Granskat av Jan Linder juni 2014

 
+

Tipsa en vän!

Symtom på för låg eller hög dos läkemedel

– med verkan på dopaminsystemet När man behandlas med läkemedel är det viktigt att läkemedlens sort och dos är väl avvägd. Om den inte är det kan olika tecken och

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Avancerad behandling

Efter några års behandling kan effekten av läkemedlen mot Parkinsons sjukdom minska på grund av att sjukdomsprocessen fortskrider. För dessa patientgrupper bör man överväga behandling med läkemedelspump (Apomofinpump eller Duodopa

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Farmakologisk behandling (Läkemedel)

Parkinsons sjukdom orsakas av att det blir färre celler i hjärnan som producerar signalsubstansen dopamin. Det uppstår då brist på dopamin i hjärnan. Läkemedel mot Parkinsons sjukdom hjälper till att

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Levodopa

Levodopa (L-dopa) är den vanligaste behandlingen vid Parkinsons sjukdom och det mest effektiva läkemedlet för att lindra symtomen. L-dopa kan ges under alla stadier av sjukdomen. För att skydda hjärnan

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Enzymhämmare

Dopamin bryts ner av enzym i hjärnan. Även levodopa bryts ner av enzym redan innan det når hjärnan och kan omvandlas till dopamin. Genom att hämma nedbrytningen kan man öka

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

dystoni - ofrivilliga ihållande muskelsammandragningar som leder till vridande upprepade rörelser eller onormal kroppshållning.