Mina läslistor

Enzymhämmare

Dopamin bryts ner av enzym i hjärnan. Även levodopa bryts ner av enzym redan innan det når hjärnan och kan omvandlas till dopamin. Genom att hämma nedbrytningen kan man öka mängden L-dopa och dopamin.

Det finns två typer av enzymhämmare förutom de som finns i fast kombination i alla L-dopamediciner.

MAO-B hämmare används för att minska nedbrytningen av dopamin och L-dopa både i och utanför hjärnan. På så sätt ökar alltså tillgången av dopamin. Därigenom lindras symtomen och dessutom kan svängningar i läkemedlens effekter minskas – de så kallade dosglappen – som kan komma efter en tids läkemedelsbehandling. MAO-B hämmare kan användas ensamt i en tidig fas av Parkinsons sjukdom. MAO-B hämmare används ofta i kombination med levodopa och även i kombination med vissa andra läkemedel senare i sjukdomsförloppet.

MAO-B står för monoaminoxidas typ B och det är namnet på det enzym som läkemedlet bromsar.

COMT-hämmare är den andra gruppen av enzymhämmare. Den verkar utanför hjärnan genom att blockera de enzym som bryter ner L-dopa utanför hjärnan. Det innebär att det blir högre nivåer av L-dopa i kroppen och det är alltså en större mängd som kan omvandlas till dopamin i hjärnan. Effekten av behandlingen med L-dopa förstärks. COMT-hämmare har i sig ingen effekt på sjukdomen utan ges alltid i kombination med L-dopa. Behandlingen lindrar symtomen och minskar dosglappen.

COMT står för katekol-O-metyltransferas och det är namnet på det enzym som läkemedlet bromsar.

Granskat av Jan Linder juni 2014

 
+

Tipsa en vän!

Symtom på för låg eller hög dos läkemedel

– med verkan på dopaminsystemet När man behandlas med läkemedel är det viktigt att läkemedlens sort och dos är väl avvägd. Om den inte är det kan olika tecken och

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Avancerad behandling

Efter några års behandling kan effekten av läkemedlen mot Parkinsons sjukdom minska på grund av att sjukdomsprocessen fortskrider. För dessa patientgrupper bör man överväga behandling med läkemedelspump (Apomofinpump eller Duodopa

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Farmakologisk behandling (Läkemedel)

Parkinsons sjukdom orsakas av att det blir färre celler i hjärnan som producerar signalsubstansen dopamin. Det uppstår då brist på dopamin i hjärnan. Läkemedel mot Parkinsons sjukdom hjälper till att

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Levodopa

Levodopa (L-dopa) är den vanligaste behandlingen vid Parkinsons sjukdom och det mest effektiva läkemedlet för att lindra symtomen. L-dopa kan ges under alla stadier av sjukdomen. För att skydda hjärnan

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Dopaminagonister

Dopaminagonister är läkemedel som härmar dopaminets effekter och de kallas därför också ibland för dopaminhärmare. Syftet är alltså att läkemedlet ska ge liknande effekt på hjärnans nervceller som dopamin. Det

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

dosglapp - luckor i effekten av läkemedel, från det att effekten av en dos upphör tills nästa dos börjar verka.

levodopa - (L-dopa) ett läkemedel som omvandlas i kroppen till dopamin, den signalsubstans som personer med Parkinsons sjukdom lider brist på