Mina läslistor

Farmakologisk behandling (Läkemedel)

Parkinsons sjukdom orsakas av att det blir färre celler i hjärnan som producerar signalsubstansen dopamin. Det uppstår då brist på dopamin i hjärnan. Läkemedel mot Parkinsons sjukdom hjälper till att öka mängden dopamin eller efterhärmar dopaminets effekter.

Olika slags läkemedel

Vissa läkemedel kan öka mängden dopamin i hjärnan.

Ett av de vanligaste läkemedlen är levodopa som är ett ämne som finns naturligt i kroppen. Levodopa kallas ofta för L-dopa och omvandlas till dopamin i hjärnan.

En annan grupp läkemedel imiterar dopamin och kallas för dopaminagonister eller dopaminhärmare. Dopaminagonister kan ges tillsammans med L-dopa eller istället för L-dopa.

En tredje grupp läkemedel hämmar nedbrytningen av L-dopa och dopamin. På så sätt stannar dopamin och L-dopa kvar längre och nivåerna blir högre. Dessa läkemedel finns i två varianter och kallas för COMT-hämmare och MAO-B-hämmare.

När sjukdomen pågått en tid kan L-dopa ges via en pump in i tarmen. Även dopaminagonist kan ges via en pump.

Olika läkemedel för olika individer och olika situationer

Vilket läkemedel som är aktuellt beror på varje persons situation och i vilket stadium sjukdomen befinner sig. Därför kan läkaren komma att förändra behandlingen med tiden.

Granskat av Jan Linder juni 2014

 
+

Tipsa en vän!

Symtom på för låg eller hög dos läkemedel

– med verkan på dopaminsystemet När man behandlas med läkemedel är det viktigt att läkemedlens sort och dos är väl avvägd. Om den inte är det kan olika tecken och

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Avancerad behandling

Efter några års behandling kan effekten av läkemedlen mot Parkinsons sjukdom minska på grund av att sjukdomsprocessen fortskrider. För dessa patientgrupper bör man överväga behandling med läkemedelspump (Apomofinpump eller Duodopa

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Levodopa

Levodopa (L-dopa) är den vanligaste behandlingen vid Parkinsons sjukdom och det mest effektiva läkemedlet för att lindra symtomen. L-dopa kan ges under alla stadier av sjukdomen. För att skydda hjärnan

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Enzymhämmare

Dopamin bryts ner av enzym i hjärnan. Även levodopa bryts ner av enzym redan innan det når hjärnan och kan omvandlas till dopamin. Genom att hämma nedbrytningen kan man öka

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Dopaminagonister

Dopaminagonister är läkemedel som härmar dopaminets effekter och de kallas därför också ibland för dopaminhärmare. Syftet är alltså att läkemedlet ska ge liknande effekt på hjärnans nervceller som dopamin. Det

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

levodopa - (L-dopa) ett läkemedel som omvandlas i kroppen till dopamin, den signalsubstans som personer med Parkinsons sjukdom lider brist på