Mina läslistor

Levodopa

Levodopa (L-dopa) är den vanligaste behandlingen vid Parkinsons sjukdom och det mest effektiva läkemedlet för att lindra symtomen. L-dopa kan ges under alla stadier av sjukdomen.

För att skydda hjärnan finns ett naturlig spärr som kallas blod-hjärnbarriären. Den skyddar hjärnan från att vissa ämnen kan överföras från blodet in till hjärnan. Dopamin kan inte passera blod-hjärnbarriären och därför kan man inte ge rent dopamin som läkemedel. L-dopa är ett förstadium till dopamin och det kan passera blod-hjärnbarriären. I hjärnan omvandlas L-dopa sedan till dopamin.

För att förbättra effekten av L-dopa innehåller läkemedlen alltid dekarboxylashämamre, endera karbidopa eller benserazid, som bromsar nedbrytningen av L-dopa så att mer L-dopa kan nå hjärnan och där omvandlas till dopamin.

Man inleder behandlingen med små doser och ökar doseringen successivt, detta för att minska risken för biverkningar. Eftersom effekten av varje enskild L-dopados är relativt kort finns även  tabletter och kapslar som frigör levodopa långsamt vilket innebär effekt under längre tid, så kallade depot-tabletter och depot-kapslar. Dessa används som regel till natten för att lindra symtomen under natten och de tidiga morgontimmarna.

Efter en tids behandling kan det uppstå problem med att symtomen återkommer innan nästa medicindos börjar verka, så kallade dosglapp.  Det kan även uppstå oförutsägbara off-tillstånd  och ofrivilliga rörelser (överrörlighet/dyskinesier). Detta är ett tecken på att medicineringen behöver justeras. L-dopa-doserna kan ökas eller förtätas, alternativt kan man kombinera L-dopa med MAO-B-hämmare och/eller dopaminagonister.  Om sjukdomssymtomen inte går att kontrollera på detta sätt kan det bli aktuellt med avancerad behandling där ett av alternativen är att tillföra L-dopa direkt till tunntarmen via en pump. Det ger ett jämnt flöde av L-dopa till hjärnan och därmed en jämnare effekt med färre svängningar i symtomen.

Inte samtidigt med protein

L-dopa är en aminosyra dvs samma byggsten som proteiner byggs upp av. Kroppens upptag av L-dopa kan minska om man samtidigt som man tar medicinen äter proteinrik kost som exempelvis kött, fisk eller ägg. Proteinet i maten konkurrerar ut en del av L-dopa. Därför bör man ta L-dopa minst 45 minuter före eller efter en måltid. Man bör dock inte  reducera proteininnehållet i maten.

 

L-dopa förekommer också naturligt i vissa växter och finns i vissa naturläkemedel. Nivåerna av L-dopa kan då bli mycket svåra att reglera på ett bra och säkert sätt. Det är därför viktigt att berätta för sin läkare om alla läkemedel - även naturläkemedel - som man tar.

Granskat av Jan Linder juni 2014

 
+

Tipsa en vän!

Symtom på för låg eller hög dos läkemedel

– med verkan på dopaminsystemet När man behandlas med läkemedel är det viktigt att läkemedlens sort och dos är väl avvägd. Om den inte är det kan olika tecken och

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Avancerad behandling

Efter några års behandling kan effekten av läkemedlen mot Parkinsons sjukdom minska på grund av att sjukdomsprocessen fortskrider. För dessa patientgrupper bör man överväga behandling med läkemedelspump (Apomofinpump eller Duodopa

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Farmakologisk behandling (Läkemedel)

Parkinsons sjukdom orsakas av att det blir färre celler i hjärnan som producerar signalsubstansen dopamin. Det uppstår då brist på dopamin i hjärnan. Läkemedel mot Parkinsons sjukdom hjälper till att

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Enzymhämmare

Dopamin bryts ner av enzym i hjärnan. Även levodopa bryts ner av enzym redan innan det når hjärnan och kan omvandlas till dopamin. Genom att hämma nedbrytningen kan man öka

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Dopaminagonister

Dopaminagonister är läkemedel som härmar dopaminets effekter och de kallas därför också ibland för dopaminhärmare. Syftet är alltså att läkemedlet ska ge liknande effekt på hjärnans nervceller som dopamin. Det

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

dyskinesi - överrörlighet som utgörs av rörelsemönster som egentligen är normala men uttrycks onormalt kraftigt och ihållande. Dyskinesi är en komplikation till levodopa-behandling vid långvarig Parkinsons sjukdom.

dosglapp - luckor i effekten av läkemedel, från det att effekten av en dos upphör tills nästa dos börjar verka.

levodopa - (L-dopa) ett läkemedel som omvandlas i kroppen till dopamin, den signalsubstans som personer med Parkinsons sjukdom lider brist på