Mina läslistor

Neurokirurgi

Efter några år kan effekten av läkemedlen mot Parkinsons sjukdom minska. Symtomen blir tydligare trots att olika läkemedel används. Då kan det bli aktuellt med operation – neurokirurgi.

Vid neurokirurgi sätter man in små tunna elektroder i hjärnan. Elektroderna ger små svaga elektriska impulser till hjärnan vilket gör att andra oönskade signaler i hjärnan blockeras. Resultatet blir att besvären med ryckningar och andra rörelsestörningar minskar.

 

När läkemedel i tablettform blir sämre kan även behandling med läkemedelspump vara aktuell. Läs mer här. Pumpbehandling och neurokirurgi kan också kombineras i vissa fall.

 
+

Tipsa en vän!

Symtom på för låg eller hög dos läkemedel

– med verkan på dopaminsystemet När man behandlas med läkemedel är det viktigt att läkemedlens sort och dos är väl avvägd. Om den inte är det kan olika tecken och

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Avancerad behandling

Efter några års behandling kan effekten av läkemedlen mot Parkinsons sjukdom minska på grund av att sjukdomsprocessen fortskrider. För dessa patientgrupper bör man överväga behandling med läkemedelspump (Apomofinpump eller Duodopa

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Farmakologisk behandling (Läkemedel)

Parkinsons sjukdom orsakas av att det blir färre celler i hjärnan som producerar signalsubstansen dopamin. Det uppstår då brist på dopamin i hjärnan. Läkemedel mot Parkinsons sjukdom hjälper till att

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Levodopa

Levodopa (L-dopa) är den vanligaste behandlingen vid Parkinsons sjukdom och det mest effektiva läkemedlet för att lindra symtomen. L-dopa kan ges under alla stadier av sjukdomen. För att skydda hjärnan

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Enzymhämmare

Dopamin bryts ner av enzym i hjärnan. Även levodopa bryts ner av enzym redan innan det når hjärnan och kan omvandlas till dopamin. Genom att hämma nedbrytningen kan man öka

Läs mer… | Lägg till i min läslista...