Mina läslistor

Pumpbehandling

Efter några års behandling kan effekten av läkemedlen mot Parkinsons sjukdom bli svårstyrd på grund av att sjukdomsprocessen fortskrider. För dessa patientgrupperhttp://parkinsonguiden.se/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif bör man överväga behandling med läkemedelspump (Apomofinpump eller Duodopa) eller neurokirurgi (DBS). Det finns inga jämförande studier mellan dessa behandlingar utan ansvarig läkare får, tillsammans med patienten, väga för- och nackdelar med varje behandling mot varandra.

Pumpbehandling handlar om terapi med bärbar medicinpump. Denna pumpar in läkemedel i vätskeform antingen in i underhuden eller i tunntarmen. Pumpen tillför kroppen läkemedel i lagom takt vilket gör att koncentrationen av läkemedel i kroppen blir mycket jämn och lindringen av symtomen blir stabilare.

För en del personer kan även neurokirurgi vara aktuell. Läs mer här. Pumpbehandling och neurokirurgi kan också kombineras i enstaka fall.


Granskat av Dag Nyholm augusti 2014

 
+

Tipsa en vän!

Symtom på för låg eller hög dos läkemedel

– med verkan på dopaminsystemet När man behandlas med läkemedel är det viktigt att läkemedlens sort och dos är väl avvägd. Om den inte är det kan olika tecken och

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Avancerad behandling

Efter några års behandling kan effekten av läkemedlen mot Parkinsons sjukdom minska på grund av att sjukdomsprocessen fortskrider. För dessa patientgrupper bör man överväga behandling med läkemedelspump (Apomofinpump eller Duodopa

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Farmakologisk behandling (Läkemedel)

Parkinsons sjukdom orsakas av att det blir färre celler i hjärnan som producerar signalsubstansen dopamin. Det uppstår då brist på dopamin i hjärnan. Läkemedel mot Parkinsons sjukdom hjälper till att

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Levodopa

Levodopa (L-dopa) är den vanligaste behandlingen vid Parkinsons sjukdom och det mest effektiva läkemedlet för att lindra symtomen. L-dopa kan ges under alla stadier av sjukdomen. För att skydda hjärnan

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Enzymhämmare

Dopamin bryts ner av enzym i hjärnan. Även levodopa bryts ner av enzym redan innan det når hjärnan och kan omvandlas till dopamin. Genom att hämma nedbrytningen kan man öka

Läs mer… | Lägg till i min läslista...