Mina läslistor

Behandling

Det finns idag ingen behandling som botar Parkinsons sjukdom men med effektiva mediciner kan besvären lindras. I början av sjukdomen är det främst rörelsestörningarna som behandlas men även andra besvär och symtom kan medicineras. Efter en tid kan läkemedlen verka under allt kortare tid och symtomen kommer tillbaka mellan doseringarna. Detta brukar man kalla för dosglapp. Läkaren kan då justera medicineringen.

Om läkemedelsbehandlingen blir svårstyrd kan det bli aktuellt med pump- eller elektrodbehandling.

Fysisk aktivitet är viktigt för att behålla rörelseförmågan så bra som möjligt. En sjukgymnast kan hjälpa till att hitta den bästa träningen för att hålla besvären i schack och som passar för varje individ. Kosten kan ha betydelse för att undvika förstoppning och olika hjälpmedel kan vara bra för att klara vardagen så besvärsfritt som möjligt.

 
Dela på Facebook+

Tipsa en vän!

 

Behandling

Symtom på för låg eller hög dos läkemedel

– med verkan på dopaminsystemet När man behandlas med läkemedel är det viktigt att läkemedlens sort och dos är väl avvägd. Om den inte är det kan olika tecken och

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Avancerad behandling

Efter några års behandling kan effekten av läkemedlen mot Parkinsons sjukdom minska på grund av att sjukdomsprocessen fortskrider. För dessa patientgrupper bör man överväga behandling med läkemedelspump (Apomofinpump eller Duodopa

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Farmakologisk behandling (Läkemedel)

Parkinsons sjukdom orsakas av att det blir färre celler i hjärnan som producerar signalsubstansen dopamin. Det uppstår då brist på dopamin i hjärnan. Läkemedel mot Parkinsons sjukdom hjälper till att

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Levodopa

Levodopa (L-dopa) är den vanligaste behandlingen vid Parkinsons sjukdom och det mest effektiva läkemedlet för att lindra symtomen. L-dopa kan ges under alla stadier av sjukdomen. För att skydda hjärnan

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Enzymhämmare

Dopamin bryts ner av enzym i hjärnan. Även levodopa bryts ner av enzym redan innan det når hjärnan och kan omvandlas till dopamin. Genom att hämma nedbrytningen kan man öka

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Dopaminagonister

Dopaminagonister är läkemedel som härmar dopaminets effekter och de kallas därför också ibland för dopaminhärmare. Syftet är alltså att läkemedlet ska ge liknande effekt på hjärnans nervceller som dopamin. Det

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Duodopa

Behandlingen Duodopa innebär att kroppen tillförs L-dopa med hjälp av en pump. Från pumpen förs en gel med L-dopa med hjälp av en tunn slang genom ett hål i bukväggen

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Komplementär / alternativ behandling

Förutom läkemedel och kirurgi finns det även andra behandlingar som kan förbättra välbefinnandet hos en person med Parkinsons sjukdom. Man brukar tala om komplementära eller alternativa behandlingar. En komplementär behandling

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Pumpbehandling

Efter några års behandling kan effekten av läkemedlen mot Parkinsons sjukdom bli svårstyrd på grund av att sjukdomsprocessen fortskrider. För dessa patientgrupper bör man överväga behandling med läkemedelspump (Apomofinpump eller

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Neurokirurgi – DBS

Efter några års behandling kan effekten av läkemedlen mot Parkinsons sjukdom minska, på grund av att sjukdomsprocessen fortskrider. Man bör då överväga avancerad behandling, med läkemedelspump (Apomofinpump eller Duodopa) eller

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Apomorfin

Apomorfin är en dopaminagonist dvs ett läkemedel som härmar dopamin. Läkemedlet ger alltså liknande effekter på hjärncellernas receptorer (kontaktytor för signalöverföring) som dopamin.  Apomorfin är INTE samma sak som morfin

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

NMDA-hämmare

Vid behandling av Parkinsons sjukdom kan läkemedlen i sig efter en tid ge upphov till rörelsestörningar i form av överrörlighet. För att lindra dessa ofrivilliga rörelser kan läkaren i vissa

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Antikolinergika

För vissa personer med Parkinsons sjukdom räcker inte de vanliga läkemedlen till för att hålla symtomen i schack på ett bra sätt. Om man har svåra problem med skakningar och/eller

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Neurokirurgi

Efter några år kan effekten av läkemedlen mot Parkinsons sjukdom minska. Symtomen blir tydligare trots att olika läkemedel används. Då kan det

Läs mer… | Lägg till i min läslista...