Mina läslistor

Forskning

Idag finns ingen bot mot Parkinsons sjukdom. Det finns effektiva läkemedel och andra behandlingar men det går att göra ytterligare förbättringar både i effekt och i minskade biverkningar. Forskningen är därför intensiv. Och på sikt är målet naturligtvis en bot mot sjukdomen. Men för att nå dit behövs också forskning som syftar till att bättre förstå sjukdomen.
Här kan du ta del av del av de viktigaste spåren inom forskningen till vad Parkinsons sjukdom beror på, vad som händer i kroppen och hur det går att skapa effektivare och helt nya behandlingar. Det är viktigt att förstå att tidshorisonterna varierar. En del resultat kan bli verklig behandling inom något år, andra kommer det att ta kanske tio till tjugo år innan de finns tillgängliga. Men det går framåt på många områden.

Exempel på frågor som forskarna söker att hitta lösningar på:

– Att hitta en markör, exempelvis ett blodprov för Parkinsons sjukdom
– Att bromsa förloppet med bromsmedicin
– Fungerande restorativ behandling, det vill säga återbildning av förlorade nervceller med hjälp av celltransplantationer och nervcellsstimulerande medel
– Fler symtomlindrande mediciner
– Att hitta orsaken till sjukdomen

 
Dela på Facebook+

Tipsa en vän!

 

Forskning

Markörer för neurodegenerativa sjukdomar

Proteiner från det lysosomala nätverket kan bli en hjälp att utveckla nya diagnos- och behandlingsmetoder för neurodegenerativa sjukdomar. Det visar en doktorsavhandling från Linköpings universitet. Vid neurologiska sjukdomar är många

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Studie om medicin med telemedicin

Parkinsonpatienter som provar ut sin medicin hemifrån kan slippa tillbringa över en vecka på sjukhus. Med så kallad telemedicin går utprovningen betydligt fortare, patienterna blir mindre stressade och vården sparar

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Parkinsons sjukdom och Lewykroppsdemens

Parkinsons sjukdom (PD) och Lewykroppsdemens (DLB) har kliniska och patologiska likheter. Utmärkande drag är motorisk parkinsonism och kognitiv nedsättning, ofta tillsammans med synhallucinationer, fluktuerande medvetande, autonoma och sömnstörningar och ett

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Nybildning av blodkärl kan förklara svårbehandlade Parkinson-symtom

Oönskad nybildning av blodkärl i hjärnan är sannolikt orsaken till svårbehandlade gång- och balanssvårigheter vid Parkinsons sjukdom. Slutsatsen styrks av ny forskning från Lunds universitet. Många personer med Parkinsons sjukdom

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Akademiska först med ny kombinationsbehandling mot svår Parkinson

Som första sjukhus i världen testar Akademiska en ny kombinerad behandling mot Parkinsons sjukdom. Det handlar om en vidareutveckling av L-dopapump, där båda läkemedlen ges kontinuerligt direkt till tunntarmen. I

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Blåbär vid neuroinflammation och Parkinsons sjukdom

För att stävja den neuroinflammatoriska processen som fortgår vid bl.a. Parkinsons sjukdom har försök gjorts att bromsa inflammationen med antioxidanter. Antioxidanter finns normalt i frukt, grönsaker och bär och det

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Tillväxtfaktor tyder på möjliga reparerande effekter vid Parkinsons sjukdom

Forskare har länge sökt efter behandlingar som kan bromsa sjukdomsförloppet vid Parkinsons sjukdom. Aktuella behandlingar är sedan decennier endast symtomatiska till sin natur, de tillför signalsubstansen dopamin som de döende

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Behandling av sena stadier av Parkinsons sjukdom med DOPA-lösning, ”Infudopa”

En svensk forskare, Nil Dizdar Segrell vid Linköpings universitet, har uppfunnit en ny metod att lösa DOPA-koncentrerat, vilken kan komma att kunna revolutionera behandlingen av sena stadier av Parkinsons sjukdom.

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Bärbar stimulator testas på Parkinsonpatienter

Forskare vid Sahlgrenska akademin har visat att ett svagt elektriskt ”brus” kan förbättra balans och rörelseförmåga hos patienter med Parkinsons sjukdom. Nu har forskargruppen i samarbete med rymdorganet NASA tagit

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Sahlgrenska och Harvard grundar gemensamt forskningsinstitut

Att läkare gör avsteg från bestämda riktlinjer eller behandlingar händer regelbundet. Däremot är det ovanligt att kunskapen dokumenteras och kommer fler patienter till godo. Det ska nu Sahlgrenska Universitetssjukhusets och

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Bakterieprotein kan hindra amyloidbildning

Ett protein i bakterier som hjälper dem tillverka proteintrådar på sin yta och inte inuti kan också effektivt hindra bildning av de proteinklumpar som förstör hjärncellerna vid Parkinsons sjukdom. Det

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

På jakt efter tidiga förändringar

Parkinsons sjukdom (PS) kostar samhället enorma resurser i lidande och pengar varje år. I takt med att vi lever längre kommer förekomsten av PS dessutom att öka framöver. Vi tror

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Inflammation kopplas till tankeförmåga och depression vid Parkinsons

Symptom som depression, trötthet och nedsatt tankeförmåga är växande måltavlor inom parkinsonforskningen. Aktuella forskningsresultat visar att dessa så kallade icke-motoriska besvär påverkar livskvalitén i samma utsträckning som de karaktäristiska rörelseproblemen.

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Internetbehandling av depression och ångest

Parkinsons sjukdom hänger ofta ihop med samtidiga psykologiska problem som exempelvis depression, ångest och sömnproblem. Dessa problem kan, tillsammans med alla de symtom som Parkinson leder till, ha en stor

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Ny mekanism för att reparera hjärnan

Forskarna Zaal Kokaia och Olle Lindvall vid Lunds universitet, tillsammans med Jonas Frisén vid Karolinska Institutet, har upptäckt en tidigare okänd mekanism genom vilken hjärnan producerar nya nervceller efter stroke.

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Omstridd tes om Parkinsons sjukdom stärks – sjukdomen kan starta i magen

Parkinsons sjukdom är starkt kopplad till nedbrytningen av specifika rörelsecentrum i hjärnan. Senaste årtiondet har dock frågan om var sjukdomen tar sin början lett forskare till en annan del i

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Behandling av depression vid Parkinson kräver eftertanke

En studie visar på oväntad effekt av traditionell L-dopa behandling. Parkinsons sjukdom (PS) uppfattas fortfarande av många patienter främst som en rörelsesjukdom med stelhet och skakningar. Senare år har dock

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

L-dopa bäst som startbehandling enligt studie

Äldre patienter som är nydiagnostiserade med Parkinsons sjukdom kan tjäna på att börja behandling med det beprövade läkemedlet L-dopa i stället för nyare parkinsonmediciner, enligt ny stor studie i tidskriften

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Vakenhet under dagen vid Parkinsons sjukdom

Svårighet att hålla sig vaken under dagen är ett stort problem för många parkinsonpatienter. Problemet är väl belagt med såväl subjektiva som objektiva metoder. Sänkt vakenhet har en negativ effekt

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Hörselstörning vid Parkinsons sjukdom

Vid Parkinsons sjukdom finns det hittills mycket ringa information kring hörselfunktion. De icke-motoriska symtomen vid Parkinsons sjukdom har under senare år fått en tilltagande uppmärksamhet. Det handlar om symtom som

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Goda effekter i ny studie

Docent Martin Ingelsson vid Uppsala Universitet utvecklar antikroppar mot så kallade protofibriller, en form av proteinet alfa-synuklein som misstänks kunna orsaka Parkinsons sjukdom. Antikropparna används nu på cell- och musmodeller

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Umeåforskare i stort projekt om stimulering av hjärnans funktioner

Det är ett enormt projekt. 80 forskargrupper runt om i Europa är inblandade och förhoppningen är att de ska ha nått målet inom tio år. Genom att kunna simulera hur

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Frågor och svar om ny forskning kring protein

Det har kommit flera frågor till Lunds universitet kring de nya forskningsresultaten om stimulering av sigma-receptor-proteinet. Professor Angela Cenci Nilsson ger här svar på ett par av de vanligaste och

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Stimulering av protein nytt hopp mot Parkinson

Svenska forskare i Lund har skapat nytt hopp om en effektiv behandling mot Parkinsons sjukdom. Det hela handlar om att få hjärnan att hjälpa sig själv. Genom att stimulera ett

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Specialdesignade antikroppar kan riktas mot Alzheimers och Parkinsons sjukdom

Stora satsningar pågår för att oskadliggöra små – men giftiga – proteinsammansättningar som uppstår vid bland annat Alzheimers sjukdom. Forskare vid Umeå universitet har nu utvecklat en teknik som gör

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Antikropp mot alzheimer

En ny typ av läkemedel mot Alzheimers sjukdom, som har utvecklats av forskare vid Uppsala universitet, ska inom kort börja prövas på patienter i Sverige. Läkemedlet som ska testas är

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Laserteknik vid Parkinson

Forskare på Chalmers har tillsammans med polska forskare upptäckt en metod som kan leda till behandling mot hjärnsjukdomar som Alzheimer, Parkinson och Creutzfeldt-Jakob med hjälp av avancerad laserteknik. Forskarna har

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Nyheter inom forskningen

Forskningen inom Parkinsons sjukdom är intensiv. Nya forskningsrön presenteras i en strid ström och här kan du ta del av ett selekterat urval. Tänk på att många nya upptäckter leder

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Flyktiga organiska ämnen som angriper dopamin-gener funna

Forskare har upptäckt att en organisk förening, ofta avgiven av svampar, orsakar Parkinsonsymtom hos flugor. Ämnena angriper gener som gör och transporterar dopamin. Detta kan kopplas till Parkinson och andra

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Världens största hjärnmodell

En grupp neuroforskare och mjukvaruingenjörer vid University of Waterloo Computational Neuroscience Research Group har byggt världens största fungerande modell av den mänskliga hjärnan. Den simulerade hjärnan Spaun har ett digitalt

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Ämne i hjärnan förutsäger depression

Ett signalämne, Interleukin 6, som kan mätas i ryggvätska skulle kunna visa vilka äldre personer som kommer att bli deprimerade, nästan tjugo år innan de utvecklar depressionen. Det visar en

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Inflammation och Parkinson

Genom att studera ryggvätskan hos parkinsonpatienter har forskare vid Lunds universitet nu för första  gången kunnat visa på en stark koppling mellan inflammation i hjärnan och icke-motoriska symptom. – Vi

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Förstadier till Lewykroppar viktig faktor för utveckling av Parkinson

Therese Fagerqvist vid Uppsala Universitet har publicerat en avhandling kring betydelsen av förstadier till Lewykroppar vid utveckling av Parkinsons sjukdom. Avhandlingen beskriver främst egenskaper hos alfa-synuklein oligomerer, mellanstora lösliga förstadier

Läs mer… | Lägg till i min läslista...