Mina läslistor

Leva med Parkinson

Parkinsons sjukdom är en sjukdom som utvecklas långsamt, och där symtomen kommer efter hand. Med bra behandling kan man leva nästan normalt de första åren.Därför har man i allmänhet tid att inrätta sitt vardagsliv, så att det fungerar så bra som möjligt.

Det är viktigt att ha bra kontakt med sjukvården, liksom stöd från anhöriga, arbetskamrater och vänner. Vid många sjukhus organiseras utbildningsprogram för patienter med Parkinsons sjukdom och för de anhöriga. Ett bra sätt att skaffa mer information och ställa frågor.

Patientföreningar kan ge både information och stöd, praktiskt och emotionellt. När man nyligen fått sin diagnos kan det kännas skönt att prata med andra som haft sjukdomen under lite längre tid. De kan bidra med sina erfarenheter och praktiska tips och råd.

 
Dela på Facebook+

Tipsa en vän!

 

Leva med Parkinson

Hur ska ett intyg skrivas?

Läkare skriver olika tydliga intyg. Många gånger är det bäst att be kuratorn om hjälp att utforma intyget. Det är även viktigt att du själv granskar intyget.För att situationen ska

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Handikappersättning

Handikappersättningen ger ersättning för merkostnader som man har för att man genom sjukdom fått ett hjälpbehov och/eller ökade kostnader. Det är ett månatligt belopp som man kan få. Man måste

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Färdtjänst

För att få färdtjänst behöver du ett intyg från din läkare. På intyget ska det stå att du inte kan åka kommunalt och att du är i behov av sittplats.

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Avslappningsövning

Gör gärna övningen varje dag. Läs igenom instruktionen innan du gör övningen första gången. Det tar bara några minuter att göra. Du behöver inte använda en klocka för att hålla

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Aktiviteter för livskvalitet

Det gäller att fortsätta med sociala kontakter, fortsätta att ha aktiviteter med andra och fortsätta att ta hand om sitt yttre. Det gäller att söka efter sådant som får en må

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Talövningar

Efter en tid med Parkinsons sjukdom kan ansiktsmimiken försämras liksom rösten. Det gör att det kan bli svårare att göra sig förstådd med tal och ansiktsutryck. Med enkla övningar kan

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Inför läkarbesöket

För att du ska kunna få en så bra behandling som möjligt är det viktigt att din behandlande läkare får information om hur läget är just för dig. Men det

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Vem vänder jag mig till?

Det är många olika yrken och instanser som är inblandade när man har diagnosen Parkinsons sjukdom. Det är inte alltid så lätt att veta var man ska vända sig med

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Hjärngympa och stimulering

Vad får dig att må bra? Och vad utmanar din tankeverksamhet? Motion för hjärnan varje dag. Korsrörelse Detta är inte bara en bra ögonrörelse utan en mycket effektiv del av

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Hjälpmedel

Det finns många olika typer av hjälpmedel som kan underlätta livet om man har svårt att röra sig. Vanliga hjälpmedel som duschpallar, reglerbara sängar, griptänger och hjälpmedel för att klä

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Att berätta för barn

Samtal med barn ska alltid ske utifrån barnets ålder och förutsättningar. Förskolebarn, dvs barn i åldern 2–6 år, behöver enkla förklaringar, utan alltför många detaljer. De behöver framför allt få

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Sömnproblem

Det är mycket vanligt att man sover dåligt när man har Parkinsons sjukdom.  Vanliga problem är svårigheter att somna, täta uppvaknanden och en känsla av att aldrig känna sig utsövd

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Stresshantering

Parkinsonsjuka är ofta speciellt känsliga för små – oftast sociala – stressfaktorer som kan leda till att man undviker vissa situationer och därmed sänker sin livskvalitet. Det beror på att

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Tips för bättre vardag

Var noga med din medicinering Ta medicinen vid exakt de tider som läkaren förskrivit, gärna tillsammans med ett stort glas vatten, och vänta sedan ca 30 minuter innan du äter.

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Sjukskrivning

När man får diagnosen Parkinson sjukdom då man är yrkesverksam är det troligt att man kommer att få perioder då man måste vara sjukskriven. Rörelsestörningar, sömnproblem, koncentrationssvårigheter, trötthet eller depression

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Arbetsplatsen

Arbetsgivaren har ett stort ansvar för att bistå en anställd som får en kronisk sjukdom. Syftet är att minska risken för och behovet av sjukskrivning. Det handlar om både rehabilitering

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Parkinson i arbetslivet

Att få diagnosen Parkinsons sjukdom när man är yrkesverksam kan väcka andra och fler frågor än när man får beskedet som äldre. Jobbet är både en ekonomisk försörjning och en

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Berätta för andra

Att få beskedet att man har en kronisk åkomma som Parkinsons sjukdom kan kännas tungt och föra med sig oro för framtiden. Men det är inte bara den som får

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Fritidsaktiviteter

Parkinsons sjukdom behöver inte vara ett hinder för en aktiv och stimulerande fritid. Det kan dock behövas en viss extra ansträngning för att upprätthålla både intressen och sociala kontakter, eftersom

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Smarta tips

För att vardagslivet ska fungera så bra som möjligt, finns en hel del hjälp. Det kan vara samhällshjälp från kommunen som till exempel parkeringstillstånd, trygghetslarm och

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Mental inställning

Att få diagnosen Parkinsons sjukdom kan komma som en chock, även om man själv eller anhöriga har sett typiska symtom. Ofta fokuseras tankarna på svårigheter, problem och hur framtiden kommer

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Håll igång hela kroppen!

Fysisk träning är mycket viktig för den som har Parkinson. Det ger bättre rörlighet och påverkar humöret positivt.

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Mat vid Parkinsons sjukdom

Precis som alla andra behöver den som har Parkinsons sjukdom äta allsidigt och varierat. Fett, kolhydrater och protein – allt behövs tillsammans med vitaminer och mineraler. Inte heller behöver den som

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Att leva med Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom är en sjukdom som utvecklas långsamt, och där symtomen kommer efter hand. Med bra behandling kan man leva nästan normalt

Läs mer… | Lägg till i min läslista...