Mina läslistor

Vad är Parkinson

Parkinsons sjukdom är en neurologisk sjukdom som oftast drabbar personer över 55 år. I Sverige finns ungefär 20 000 personer som har sjukdomen. Något fler män än kvinnor får Parkinsons sjukdom, men i stort är könsfördelningen rätt jämn. Sjukdomen innebär att nervceller, som tillverkar signalsubstansen dopamin långsamt försvinner. Därmed minskar nivån av dopamin i hjärnan.Dopaminet är viktigt för att signalerna från olika delar av hjärnan ska nå varandra och när det blir för lite dopamin i hjärnan kan symtom som bl a skakningar i kroppen och långsamma rörelser uppträda. Symtomen förvärras ju fler dopaminproducerande nervceller som dör.

Det finns idag inga läkemedel som botar sjukdomen, men det finns effektiva mediciner som hjälper till att kontrollera symtomen.

 
Dela på Facebook+

Tipsa en vän!

 

Vad är Parkinson

Sömnproblem

Det är mycket vanligt att man sover dåligt när man har Parkinsons sjukdom.  Vanliga problem är svårigheter att somna, täta uppvaknanden och en känsla av att aldrig känna sig utsövd

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Trötthet

Personer med Parkinsons sjukdom upplever ofta en stark trötthet, så kallad fatigue. Tröttheten kan vara rent fysisk men kan även yttra sig som hjärntrötthet. Fatigue uppträder ofta tidigt i sjukdomsförloppet,

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Orsaker till Parkinsons sjukdom

Orsaken till Parkinsons sjukdom är att nervceller, framför allt de som producerar dopamin, progressivt dör. Detta leder till en långsamt tilltagande brist på signalsubstansen dopamin i hjärnan. Nervcellerna som producerar

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Tidiga tecken

De allra första tecknen på Parkinsons sjukdom kan uppstå flera år, ibland flera decennier, innan de rörelserelaterade (motoriska) symtomen och kallas därför premotoriska symtom. Oftast är det dock först efteråt

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Hudproblem

Hudproblem i form av fjällande, flagig, kliande, röd hud (så kallat mjälleksem eller seborré) är mycket vanligt, framför allt i ansiktet och hårbotten, men också på övre delen av kroppen och

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Synstörningar

Parkinsons sjukdom kan påverka synen på flera olika sätt, bland annat i form av nedsatt färg- och kontrastseende. Nedsatt färgseende uppträder ofta tidigt i sjukdomen. Det försämrade kontrastseendet märks framför

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Svettningar

Svettning är ett sätt att reglera kroppstemperaturen som styrs av nervsystemet, och både Parkinsons sjukdom och vissa anti-Parkinson-läkemedel kan störa denna process så att kroppen producerar för mycket eller för

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Viktförändringar

Det händer ofta att personer med Parkinsons sjukdom går ned i vikt. Orsaken är inte alldeles klar. Det kan bero på att man har svårt att skära, tugga och svälja

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Smärta

Smärta är ett symtom på Parkinsons sjukdom som sällan uppmärksammas, trots att det är mycket vanligt och kan orsaka stort lidande. Studier har visat att två av tre personer med

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Problem med saliven

Den som har Parkinsons sjukdom kan få problem med både för mycket och för lite saliv i munnen. För mycket saliv Många upplever att de har för mycket saliv. Det beror i

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Exempel på symtom som kan tala emot diagnosen Parkinsons sjukdom

–     Dåligt svar på dopamin-stimulerande behandling –     Snabb försämring –     Symtom från lillhjärnan (cerebellum), framför allt störningar i balans, koordination och tal –     Tendens att falla tidigt i sjukdomsförloppet –    

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Undersökningar för att utesluta andra diagnoser

Det finns inga enskilda undersökningar eller laboratorietester som entydigt påvisar diagnosen Parkinsons sjukdom. De flesta undersökningarna utförs istället för att utesluta andra diagnoser.

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Hjärntumör

Ibland kan en hjärntumör i eller omkring hjärnan ge upphov till parkinsonliknande symtom, som i de flesta fall tilltar snabbt. Ofta, men inte alltid, förekommer samtidigt andra allvarliga symtom, t

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Hjärnblödning

Ett så kallat subduralhematom, en blödning under hårda hjärnhinnan, kan uppstå en tid efter ett efter fall eller slag mot huvudet och kan ge upphov till parkinsonliknande symtom, som i

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom är en demenssjukdom som innebär att vissa av hjärnans nervceller långsamt försämras och dör, vilket leder till problem med minne och daglig funktion samt beteendestörningar. Granskat av Björn

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Essentiell tremor

Essentiell tremor är en till viss del ärftlig neurologisk rubbning som orsakar ofrivilliga skakningar vid rörelse. Vanligtvis uppstår skakningarna i båda händerna men även huvudet och rösten kan drabbas. Både

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Vaskulär parkinsonism

Vaskulär parkinsonism uppstår till följd av nedsatt blodförsörjning i hjärnans basala ganglier. Sjukdomen kan utvecklas stegvis eller uppträda plötsligt. De viktigaste riskfaktorerna är högt blodtryck och diabetes. Vaskulär parkinsonism drabbar

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Läkemedelsorsakad parkinsonism

Läkemedelsorsakad parkinsonism innebär att ett läkemedel ger symtom som liknar de vid Parkinsons sjukdom. Även den som lider av Parkinson sjukdom kan uppleva en försämring av sina Parkinson-symtom på grund

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Normaltryckshydrocefalus (NPH)

Normaltryckshydrocefalus (normal pressure hydrocephalus, NPH) kännetecknas av en ökad mängd ryggmärgsvätska i hjärnans hålrum, vilket ökar trycket på omkringliggande vävnader. Trycket omkring hjärnan är däremot normalt. Det typiska första symtomet

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Lewykroppsdemens (LBD)

Lewykroppsdemens (Lewy body dementia, LBD) är en demensform som liknar både Parkinsons och Alzheimers sjukdom och som orsakas av små proteinstrukturer (Lewykroppar) i nervcellerna i hjärnstammen och hjärnbarken. De främsta

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Kortikobasal degeneration (CBD)

Kortikobasal degeneration (CBD) orsakar stelhet, balanssvårigheter, ryckiga rörelser och demens. Symtomen uppstår till följd av förlust av hjärnvävnad i fram- och hjässloberna, substantia nigra och vissa områden i hjärnstammen. CBD drabbar

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Progressiv supranukleär pares (PSP)

Progressiv supranukleär pares (PSP) uppstår till följd av en gradvis förstöring av hjärncellerna i basala ganglierna, hjärnstammen och förlängda märgen. PSP förekommer inte före 40 års ålder och är mycket

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Multipel systematrofi (MSA)

Multipel systematrofi (MSA) är en sällsynt, progressiv neurologisk sjukdom. Liksom Parkinsons sjukdom orsakas den av cellförlust i hjärnan, men till skillnad från Parkinsons sjukdom är cellförlusten vid MSA inte begränsad

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Motoriska symtom

Symtomen på Parkinsons sjukdom kan variera mycket från person till person och brukar till en början vara diffusa. Ofta börjar de på ena sidan av koppen i form av skakningar,

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Blodtrycksbesvär

Lågt blodtryck är vanligt vid Parkinsons sjukdom. Många läkemedel som används vid behandling av Parkinsons sjukdom sänker dessutom blodtrycket. Hos alla människor sjunker blodtrycket då man reser sig upp hastigt,

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Restless legs

Restless legs-syndrom (RLS) kallas på svenska rastlösa ben och är vanligare bland personer med Parkinsons sjukdom än hos icke-Parkinson-sjuka. Symtomen beskrivs som en obehagskänsla i benen med krypningar, domningar, ryckningar,

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Om det inte är Parkinson

De typiska symtomen vid Parkinsons sjukdom kallas parkinsonism och förekommer vid en rad olika sjukdomar – bara omkring två tredjedelar av de som har parkinsonism har faktiskt Parkinsons sjukdom. Diagnosen

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Sväljningssvårigheter

Sväljningssvårigheter, eller dysfagi, beror i flertalet fall på svårigheter att föra maten bakåt i munnen och att svälja ned den. I avancerad Parkinsonsjukdom kan förmågan att koordinera svalgets muskulatur påverkas

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Psykoser

Det är inte ovanligt att patienter med Parkinsons sjukdom drabbas av hallucinationer eller förnimmelser av närvaro, till exempel att det finns någon i rummet eller att man tycker sig se

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Mag-tarmbesvär

Förstoppning är vanligt förekommande hos Parkinson-patienter, och många märker av besvären flera år innan de motoriska symtomen uppträder. En orsak till förstoppning är att sjukdomen påverkar nervsystemet i mag-tarmkanalen så

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Störd impulskontroll

Störd impulskontroll innebär att förlora förmågan att stå emot en impuls trots att den skadar en själv eller andra. Störd impulskontroll kan bland annat yttra sig i form av spel-

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Tandproblem

Parkinsons sjukdom kan påverka munhälsan negativt. Inte minst är muntorrhet en biverkning av flera olika läkemedel. Muntorrheten minskar salivens antibakteriella förmåga, vilket ökar risken tandlossning och karies. Andra vanliga problem

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Demens

Risken att drabbas av demens är förhöjd vid Parkinsons sjukdom, men det finns stora skillnader mellan olika patienter i hur lång tid det tar innan symtomen utvecklas. Vanliga symtom är

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Kognitiva problem

Kognition handlar om hur man inhämtar, bearbetar och använder information, dvs förmågan att minnas, orientera sig i tid och rum, lösa problem och använda språket. Försämrad kognitiv funktion kan bland

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Sexuella problem

Parkinsons sjukdom kan ge upphov till olika former av sexuella problem. Exempelvis kan fysiska effekter som minskad rörelseförmåga och ökad trötthet ha negativ inverkan på sexualiteten. Likaså kan behandling med

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Urologiska problem

Symtom från urinblåsan är en vanlig orsak till obehag hos personer med Parkinsons sjukdom. Till de vanligaste besvären hör täta behov av att tömma blåsan och trängningsinkontinens. Risken att få

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Förändrat smak- och luktsinne

Många personer med Parkinsons sjukdom upplever att maten smakar mindre. Det beror framför allt på att sjukdomen förändrar luktsinnet, men även vissa läkemedel kan påverka smakupplevelsen. Några tips är att

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Ångest och depression

Ångest, nedstämdhet och depression drabbar ofta patienter med Parkinsons sjukdom. Det kan vara svårt att känna glädje i vardagen och lätt att förlora sin spontanitet. Orsaken kan vara de förändringar

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Sjukdomsutveckling

Parkinsons sjukdom är en progressiv sjukdom. Det betyder att den förvärras med tiden, i takt med att antalet nervceller i hjärnan, framförallt de som producerar signalämnet dopamin, minskar. Sjukdomen utvecklas

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Vem var Parkinson?

Parkinsons sjukdom är uppkallad efter den engelske läkaren James Parkinson (1755–1824). År 1817 gav han ut en skrift, ”An essay on the shaking palsy”, där han beskrev många av de

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Symtom vid Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom utvecklas ofta långsamt, och symtomen varierar från individ till individ. Vissa kan få flera symtom samtidigt, för andra kommer de smygande en efter en under en längre period.

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Att ställa diagnos

De första symtomen på Parkinsons sjukdom är ofta diffusa och kommer smygande. Symtomen kan dessutom variera stort från person till person, och ävenlikna symtomen vid andra sjukdomar (se Om det

Läs mer… | Lägg till i min läslista...