Mina läslistor

Icke-motoriska symtom

Parkinson påverkar inte bara motoriken utan ger även upphov till så kallade icke-motoriska symtom. Det är till exempel vanligt med balanssvårigheter, trötthet, sömnproblem, blodtrycksfall och inkontinens. Det är inte heller ovanligt att Parkinson-patienter drabbas av psykiska symtom som depression och nedstämdhet.

Vissa icke-motoriska symtom, såsom förstoppning, försvagat luktsinne och livliga drömmar kan uppträda mycket tidigt under sjukdomen – inte sällan många år före de första motoriska symtomen. Eftersom symtomen är så allmänna kan det vara svårt att koppla dem till just Parkinsons sjukdom. Oftast förstår man att något är fel först när de motoriska symtomen börjar märkas. Andra icke-motoriska symtom uppträder oftare i sena sjukdomsstadier, exempelvis problem med minne och tankeförmåga.

 
Dela på Facebook+

Tipsa en vän!

 

Icke-motoriska symtom

Sömnproblem

Det är mycket vanligt att man sover dåligt när man har Parkinsons sjukdom.  Vanliga problem är svårigheter att somna, täta uppvaknanden och en känsla av att aldrig känna sig utsövd

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Trötthet

Personer med Parkinsons sjukdom upplever ofta en stark trötthet, så kallad fatigue. Tröttheten kan vara rent fysisk men kan även yttra sig som hjärntrötthet. Fatigue uppträder ofta tidigt i sjukdomsförloppet,

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Hudproblem

Hudproblem i form av fjällande, flagig, kliande, röd hud (så kallat mjälleksem eller seborré) är mycket vanligt, framför allt i ansiktet och hårbotten, men också på övre delen av kroppen och

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Synstörningar

Parkinsons sjukdom kan påverka synen på flera olika sätt, bland annat i form av nedsatt färg- och kontrastseende. Nedsatt färgseende uppträder ofta tidigt i sjukdomen. Det försämrade kontrastseendet märks framför

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Svettningar

Svettning är ett sätt att reglera kroppstemperaturen som styrs av nervsystemet, och både Parkinsons sjukdom och vissa anti-Parkinson-läkemedel kan störa denna process så att kroppen producerar för mycket eller för

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Viktförändringar

Det händer ofta att personer med Parkinsons sjukdom går ned i vikt. Orsaken är inte alldeles klar. Det kan bero på att man har svårt att skära, tugga och svälja

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Smärta

Smärta är ett symtom på Parkinsons sjukdom som sällan uppmärksammas, trots att det är mycket vanligt och kan orsaka stort lidande. Studier har visat att två av tre personer med

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Problem med saliven

Den som har Parkinsons sjukdom kan få problem med både för mycket och för lite saliv i munnen. För mycket saliv Många upplever att de har för mycket saliv. Det beror i

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Blodtrycksbesvär

Lågt blodtryck är vanligt vid Parkinsons sjukdom. Många läkemedel som används vid behandling av Parkinsons sjukdom sänker dessutom blodtrycket. Hos alla människor sjunker blodtrycket då man reser sig upp hastigt,

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Restless legs

Restless legs-syndrom (RLS) kallas på svenska rastlösa ben och är vanligare bland personer med Parkinsons sjukdom än hos icke-Parkinson-sjuka. Symtomen beskrivs som en obehagskänsla i benen med krypningar, domningar, ryckningar,

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Sväljningssvårigheter

Sväljningssvårigheter, eller dysfagi, beror i flertalet fall på svårigheter att föra maten bakåt i munnen och att svälja ned den. I avancerad Parkinsonsjukdom kan förmågan att koordinera svalgets muskulatur påverkas

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Psykoser

Det är inte ovanligt att patienter med Parkinsons sjukdom drabbas av hallucinationer eller förnimmelser av närvaro, till exempel att det finns någon i rummet eller att man tycker sig se

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Mag-tarmbesvär

Förstoppning är vanligt förekommande hos Parkinson-patienter, och många märker av besvären flera år innan de motoriska symtomen uppträder. En orsak till förstoppning är att sjukdomen påverkar nervsystemet i mag-tarmkanalen så

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Störd impulskontroll

Störd impulskontroll innebär att förlora förmågan att stå emot en impuls trots att den skadar en själv eller andra. Störd impulskontroll kan bland annat yttra sig i form av spel-

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Tandproblem

Parkinsons sjukdom kan påverka munhälsan negativt. Inte minst är muntorrhet en biverkning av flera olika läkemedel. Muntorrheten minskar salivens antibakteriella förmåga, vilket ökar risken tandlossning och karies. Andra vanliga problem

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Demens

Risken att drabbas av demens är förhöjd vid Parkinsons sjukdom, men det finns stora skillnader mellan olika patienter i hur lång tid det tar innan symtomen utvecklas. Vanliga symtom är

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Kognitiva problem

Kognition handlar om hur man inhämtar, bearbetar och använder information, dvs förmågan att minnas, orientera sig i tid och rum, lösa problem och använda språket. Försämrad kognitiv funktion kan bland

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Sexuella problem

Parkinsons sjukdom kan ge upphov till olika former av sexuella problem. Exempelvis kan fysiska effekter som minskad rörelseförmåga och ökad trötthet ha negativ inverkan på sexualiteten. Likaså kan behandling med

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Urologiska problem

Symtom från urinblåsan är en vanlig orsak till obehag hos personer med Parkinsons sjukdom. Till de vanligaste besvären hör täta behov av att tömma blåsan och trängningsinkontinens. Risken att få

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Förändrat smak- och luktsinne

Många personer med Parkinsons sjukdom upplever att maten smakar mindre. Det beror framför allt på att sjukdomen förändrar luktsinnet, men även vissa läkemedel kan påverka smakupplevelsen. Några tips är att

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Ångest och depression

Ångest, nedstämdhet och depression drabbar ofta patienter med Parkinsons sjukdom. Det kan vara svårt att känna glädje i vardagen och lätt att förlora sin spontanitet. Orsaken kan vara de förändringar

Läs mer… | Lägg till i min läslista...