Mina läslistor

Nyheter inom forskningen

Forskningen inom Parkinsons sjukdom är intensiv. Nya forskningsrön presenteras i en strid ström och här kan du ta del av ett selekterat urval. Tänk på att många nya upptäckter leder till något som blir tillgängligt för patienter först om många år medan andra kanske aldrig leder till något konkret. Men det kan ändå vara intressant, lärorikt och hoppingivande att följa forskarnas framsteg. Många upptäckter och rön har genom åren visats sig leda till nya behandlingar och en bättre tillvaro för alla med Parkinsons. Forskningen är ju den enda vägen till det framtida målet att kunna hitta ett sätt att bota Parkinsons sjukdom eller hindra att den uppkommer.

 

Granskat av Håkan Widner augusti 2014

 
+

Tipsa en vän!

Markörer för neurodegenerativa sjukdomar

Proteiner från det lysosomala nätverket kan bli en hjälp att utveckla nya diagnos- och behandlingsmetoder för neurodegenerativa sjukdomar. Det visar en doktorsavhandling från Linköpings universitet. Vid neurologiska sjukdomar är många

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Studie om medicin med telemedicin

Parkinsonpatienter som provar ut sin medicin hemifrån kan slippa tillbringa över en vecka på sjukhus. Med så kallad telemedicin går utprovningen betydligt fortare, patienterna blir mindre stressade och vården sparar

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Parkinsons sjukdom och Lewykroppsdemens

Parkinsons sjukdom (PD) och Lewykroppsdemens (DLB) har kliniska och patologiska likheter. Utmärkande drag är motorisk parkinsonism och kognitiv nedsättning, ofta tillsammans med synhallucinationer, fluktuerande medvetande, autonoma och sömnstörningar och ett

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Nybildning av blodkärl kan förklara svårbehandlade Parkinson-symtom

Oönskad nybildning av blodkärl i hjärnan är sannolikt orsaken till svårbehandlade gång- och balanssvårigheter vid Parkinsons sjukdom. Slutsatsen styrks av ny forskning från Lunds universitet. Många personer med Parkinsons sjukdom

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Akademiska först med ny kombinationsbehandling mot svår Parkinson

Som första sjukhus i världen testar Akademiska en ny kombinerad behandling mot Parkinsons sjukdom. Det handlar om en vidareutveckling av L-dopapump, där båda läkemedlen ges kontinuerligt direkt till tunntarmen. I

Läs mer… | Lägg till i min läslista...