Mina läslistor

Inför läkarbesöket

För att du ska kunna få en så bra behandling som möjligt är det viktigt att din behandlande läkare får information om hur läget är just för dig. Men det kan vara svårt att minnas allt du vill berätta och veta vilken information läkaren behöver. Här nedan hittar du några checklistor som hjälper dig och läkaren att få fram den information som behövs.

Checklista – mina symtom
Symtomen vid Parkinsons sjukdom kan variera mellan individer, över tiden och beroende på hur väl din behandling fungerar. Här kan du ange vilka symtom du upplever, vilken svårighetsgrad det är och vilka symtom som du helst vill ha hjälp med.

Klicka här för en pdf, skriv ut, fyll i och ta med till läkare >>

Checklistan granskad av Jan Linder, augusti 2015.

Checklista – medicinens effekt
Här finns en checklista där du svarar på några frågor kring hur dina mediciner fungerar för dig. Det är viktig information för läkaren för att kunna bedöma om din behandling fungerar på ett bra sätt.

Klicka här för en pdf, skriv ut, fyll i och ta med till läkare >>

Checklistan granskad av Per Odin, augusti 2015.

Checklista – icke motoriska problem
Problem med rörligheten (s k motoriska symptom) är välkända vid Parkinsons sjukdom. Även andra (s k icke-motoriska) problem kan dock förekomma som en konsekvens av sjukdomen eller dess behandling. Det är därför viktigt att läkaren få reda på om du upplever sådana icke-motoriska symtom, särskilt om de är besvärande för Dig.

Klicka här för en pdf, skriv ut, fyll i och ta med till läkaren >>

För mer information kring denna checklista klicka här >>

Checklistan granskad av Per Odin, augusti 2015.

Checklista – trötthet
Här finns en checklista med ett antal påståenden om trötthet och den inverkan den kan ha. Hur väl stämmer dessa påståenden in på dina känslor och upplevelser under de senaste två veckorna?

Klicka här för en pdf, skriv ut, fyll i och ta med till läkaren >>

Checklistan granskad av Per Odin, augusti 2015.

 

Skattningsschema

Med ett enkelt  schema får din läkare det lite enklare att utvärdera din rörlighet, skakningar, kramper och mediciner sett över ett dygn.

Klicka här för en pdf, skriv ut, fyll i och ta med till läkaren >>

Skattningsschemat är granskat av Arja Höglund och Dag Nyholm, augusti 2015.

 
+

Tipsa en vän!

Lägg till artikel.

motoriska symtom - symtom som är relaterade till kroppsrörelser