Mina läslistor

Arbetsplatsen

Arbetsgivaren har ett stort ansvar för att bistå en anställd som får en kronisk sjukdom. Syftet är att minska risken för och behovet av sjukskrivning. Det handlar om både rehabilitering och att hitta lämpliga arbetsuppgifter. Planen för detta läggs upp i samarbete med Försäkringskassan och givetvis med individen det berör.

Parkinsons sjukdom innebär ju att man successivt blir sämre och att planen för den enskilde måste anpassas efter hur utvecklingen fortskrider. Mycket handlar om vilket arbete man har från början. Exempelvis spelar det stor roll hur viktig den motoriska förmågan är, hur långa arbetspassen är, hur det är med möjlighet att styra arbetstider själv och hur viktig är ständig koncentration och fokus.

I början av sjukdomen kanske man klarar att utföra sina arbetsuppgifter utan större anpassningar men med tiden kan hjälpmedel, förändring av arbetsuppgifter och kortare arbetsid bli helt nödvändigt.

Försäkringskassan har det övergripande och samordnande ansvaret i rehabiliteringsprocessen. Huvudsyftet är att man ska kunna kvarstå i sitt ordinarie arbete så länge som möjligt. När det inte fungerar längre kan man behöva prova på nya arbetsuppgifter genom arbetsträning.

För att kunna utföra sitt arbete finns ofta en rad hjälpmedel som kan underlätta. Huvudspåret är att det är arbetsgivaren som ska bekosta de hjälpmedel som behövs. Men det finns också möjlighet att få hjälp från Arbetsförmedlingen och från Försäkringskassan. Mer information finns hos respektive myndighets webbplats.

Mer information

Försäkringskassan
www.forsakringskassan.se (sök på rehabilitering, arbetshjälpmedel, funktionsnedsättning)

Arbetsförmedlingen
www.arbetsformedlingen.se (sök på rehabilitering, arbetshjälpmedel, funktionsnedsättning)

Arbetsmiljöverket
www.arbetsmiljoverket.se (sök på arbetsanpassning, rehabilitering, funktionsnedsättning)

 
+

Tipsa en vän!

Hur ska ett intyg skrivas?

Läkare skriver olika tydliga intyg. Många gånger är det bäst att be kuratorn om hjälp att utforma intyget. Det är även viktigt att du själv granskar intyget.För att situationen ska

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Handikappersättning

Handikappersättningen ger ersättning för merkostnader som man har för att man genom sjukdom fått ett hjälpbehov och/eller ökade kostnader. Det är ett månatligt belopp som man kan få. Man måste

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Färdtjänst

För att få färdtjänst behöver du ett intyg från din läkare. På intyget ska det stå att du inte kan åka kommunalt och att du är i behov av sittplats.

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Avslappningsövning

Gör gärna övningen varje dag. Läs igenom instruktionen innan du gör övningen första gången. Det tar bara några minuter att göra. Du behöver inte använda en klocka för att hålla

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Aktiviteter för livskvalitet

Det gäller att fortsätta med sociala kontakter, fortsätta att ha aktiviteter med andra och fortsätta att ta hand om sitt yttre. Det gäller att söka efter sådant som får en må

Läs mer… | Lägg till i min läslista...