Mina läslistor

Berätta för andra

Att få beskedet att man har en kronisk åkomma som Parkinsons sjukdom kan kännas tungt och föra med sig oro för framtiden. Men det är inte bara den som får sjukdomen som drabbas. Livet förändras även för den som är partner, barn eller annan närstående till den som har Parkinsons sjukdom.

Ibland kan det vara svårt för den som fått sin diagnos att veta om man ska berätta om sin sjukdom. Kanske vill man inte oroa barnen, eller funderar över hur beskedet ska tas emot på arbetsplatsen. Om man ska berätta eller inte är ett beslut som var och en själv måste fatta – självklart måste man inte berätta, och framför allt inte för alla.

Barn kan vara mycket känsliga för förändringar hos sin förälder och reagera på smygande förändringar i till exempel kroppsspråk eller sinnesstämning. Då kan det vara en lättnad för dem att få veta att förändringarna beror på sjukdomen. För vissa barn kan symtomen verka skrämmande, medan andra oroar sig för hur föräldern ska klara av olika situationer och åter andra andra för vad omgivningen ska tycka och tänka om föräldern.

Innan man väljer att berätta om sin sjukdom kan det vara bra att fundera igenom vad man vill ha sagt och hur det bäst ska sägas, beroende på vem det är man ska berätta för.

I spalten till höger kan du läsa mer om att berätta för barn och om att berätta på arbetet. Klicka på "Visa fördjupad text"

Att leva med pump- eller DBS-behandling
Lena har behandling med Apomorfin-pump, Bengt med DBS och Bo med Duodopa-pump. Hör dom berätta i var sin film om hur de upplever sina behandlingar.
Till filmerna hos Parkinsonfonden >>

 

Granskat av Sven Pålhagen augusti 2014

 
+

Tipsa en vän!

Hur ska ett intyg skrivas?

Läkare skriver olika tydliga intyg. Många gånger är det bäst att be kuratorn om hjälp att utforma intyget. Det är även viktigt att du själv granskar intyget.För att situationen ska

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Handikappersättning

Handikappersättningen ger ersättning för merkostnader som man har för att man genom sjukdom fått ett hjälpbehov och/eller ökade kostnader. Det är ett månatligt belopp som man kan få. Man måste

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Färdtjänst

För att få färdtjänst behöver du ett intyg från din läkare. På intyget ska det stå att du inte kan åka kommunalt och att du är i behov av sittplats.

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Avslappningsövning

Gör gärna övningen varje dag. Läs igenom instruktionen innan du gör övningen första gången. Det tar bara några minuter att göra. Du behöver inte använda en klocka för att hålla

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Aktiviteter för livskvalitet

Det gäller att fortsätta med sociala kontakter, fortsätta att ha aktiviteter med andra och fortsätta att ta hand om sitt yttre. Det gäller att söka efter sådant som får en må

Läs mer… | Lägg till i min läslista...