Mina läslistor

Parkinson i arbetslivet

Att få diagnosen Parkinsons sjukdom när man är yrkesverksam kan väcka andra och fler frågor än när man får beskedet som äldre. Jobbet är både en ekonomisk försörjning och en social mötespunkt. Att arbeta och bidra är för de flesta en viktig aspekt i livet. Jobbet är en så otroligt stor del i vardagen och plötsligt är det inte självklart längre. Kan jag fortsätta jobba? Vad händer med min ekonomi? Vad kan jag kräva av min arbetsgivare? Vad säger jag till mina arbetskamrater? Det finns ett skyddsnät för individer som drabbas av kroniska sjukdomar men för att ta del av den hjälp som finns krävs ofta egna insatser och egna initiativ. Arbetsgivaren, Försäkringskassan och rehabiliteringsinsatserna är särskilt viktiga för att man ska kunna leva ett så normalt liv i arbete som möjligt.

Granskat av Björn Holmberg augusti 2014

 
+

Tipsa en vän!

Hur ska ett intyg skrivas?

Läkare skriver olika tydliga intyg. Många gånger är det bäst att be kuratorn om hjälp att utforma intyget. Det är även viktigt att du själv granskar intyget.För att situationen ska

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Handikappersättning

Handikappersättningen ger ersättning för merkostnader som man har för att man genom sjukdom fått ett hjälpbehov och/eller ökade kostnader. Det är ett månatligt belopp som man kan få. Man måste

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Färdtjänst

För att få färdtjänst behöver du ett intyg från din läkare. På intyget ska det stå att du inte kan åka kommunalt och att du är i behov av sittplats.

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Avslappningsövning

Gör gärna övningen varje dag. Läs igenom instruktionen innan du gör övningen första gången. Det tar bara några minuter att göra. Du behöver inte använda en klocka för att hålla

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Aktiviteter för livskvalitet

Det gäller att fortsätta med sociala kontakter, fortsätta att ha aktiviteter med andra och fortsätta att ta hand om sitt yttre. Det gäller att söka efter sådant som får en må

Läs mer… | Lägg till i min läslista...