Mina läslistor

Balansstörning

Nedsatta balansreflexer är ett av huvudsymtomen vid Parkinsons sjukdom. Dels är det svårare att hålla balansen i samband med en rörelse, och dels gör muskelstelhet och långsamma rörelser att det blir svårare att återfå balansen.

Vid långt framskriden sjukdom kan det hända att fötterna låser sig och ”fryser fast” i golvet (freezing), vilket kan göra att man faller omkull.

Som tur är finns det många olika hjälpmedel som kan användas för att förbättra stabiliteten och förhindra fall.

Tips
Vad kan man göra för att undvika att ramla? Man kan försöka minimera fallriskerna genom att minska riskfaktorerna. Riskfaktorer kan vara t.ex. dåligt anpassade glasögon,  lösa småmattor, lösa sladdar, tappade saker där den parkinsonsjuke behöver gå ofta, som t.ex. fram till toaletten eller till telefonen.

Se till:

  • att telefonen är lättåtkomlig
  • att ha en bärbar telefon
  • att det finns ordentlig belysning i trappor och korridorer
  • att glasögonen är rena
  • att de köksredskap, verktyg, som används mest, är lättillgängliga
  • att när det är halt utomhus använda broddar
  • Inte vända på klacken, när man skall svänga, utan ta ut svängen ordentligt i en cirkel. Det är viktigt att titta i den riktning man tänker ta innan svängen påbörjas.

Granskat av Per Odin augusti 2014

 
+

Tipsa en vän!

Röstpåverkan

De tal- och röstproblem som kan uppkomma vid Parkinsons sjukdom är framför allt monotont tal med svag röst och omotiverade pauser, men även sträv röstkvalitet, läckande/viskande röst och darrningar på

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Minskad ansiktsmimik

Efter en tids sjukdom brukar mimiken minska och ansiktsuttrycket bli stelt, så kallat maskansikte. Bristen på ansiktsuttryck kan försvåra kommunikationen och missuppfattas som irritation, ointresse eller bristande förståelse. Därför är

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Låsning/frysning

Igångsättningssvårigheter och låsning/frysning, dvs tillfällig oförmåga till rörelse, förekommer i två former. En form uppträder endast när patienten har för lite medicineffekt till exempel vid dosglapp, och behandlas bäst med

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Gångsvårigheter

Personer med Parkinsons sjukdom går ofta med lätt framåtlutad ställning och långsam, hasande gång. Steglängden blir allt kortare, så att man måste småspringa för att inte ramla. Många har också

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Rörelsehämning

Rörelsehämning, eller hypokinesi, är ett av huvudsymtomen vid Parkinsons sjukdom. Det är ofta det symtom som är mest handikappande för patienten. Det innebär att kroppens naturliga rörelser blir mindre (hypokinesi)

Läs mer… | Lägg till i min läslista...