Mina läslistor

Låsning/frysning

Igångsättningssvårigheter och låsning/frysning, dvs tillfällig oförmåga till rörelse, förekommer i två former. En form uppträder endast när patienten har för lite medicineffekt till exempel vid dosglapp, och behandlas bäst med Högre medicindoser. Den andra formen av frysningar uppträder även vid maximal medicineffekt och är svårare att behandla.

Exempel på tillfällen då låsning kan inträffa är när man går igenom en dörröppning, när man passerar en skarv i golvet och när man blir arg eller irriterad över något.

Det finns många olika knep och tekniker att ta till för att minska problemen med igångsättningssvårigheter och låsning/frysning.

Tips
Många tar till något knep för att t ex undvika att fastna i en dörröppning. Man tar ett riktmärke, t ex en stol, på andra sidan tröskeln och bestämmer sig för att gå dit. Ger kommando till sig själv: ”Gå fram till stolen”. Ett annat trick är att ha något på golvet (till exempel en svart tejpremsa eller en fläck från en laserpekare) som man stiger över.

 

Granskat av Per Odin augusti 2014

 
+

Tipsa en vän!

Röstpåverkan

De tal- och röstproblem som kan uppkomma vid Parkinsons sjukdom är framför allt monotont tal med svag röst och omotiverade pauser, men även sträv röstkvalitet, läckande/viskande röst och darrningar på

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Minskad ansiktsmimik

Efter en tids sjukdom brukar mimiken minska och ansiktsuttrycket bli stelt, så kallat maskansikte. Bristen på ansiktsuttryck kan försvåra kommunikationen och missuppfattas som irritation, ointresse eller bristande förståelse. Därför är

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Gångsvårigheter

Personer med Parkinsons sjukdom går ofta med lätt framåtlutad ställning och långsam, hasande gång. Steglängden blir allt kortare, så att man måste småspringa för att inte ramla. Många har också

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Balansstörning

Nedsatta balansreflexer är ett av huvudsymtomen vid Parkinsons sjukdom. Dels är det svårare att hålla balansen i samband med en rörelse, och dels gör muskelstelhet och långsamma rörelser att det

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Rörelsehämning

Rörelsehämning, eller hypokinesi, är ett av huvudsymtomen vid Parkinsons sjukdom. Det är ofta det symtom som är mest handikappande för patienten. Det innebär att kroppens naturliga rörelser blir mindre (hypokinesi)

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

dosglapp - luckor i effekten av läkemedel, från det att effekten av en dos upphör tills nästa dos börjar verka.