Mina läslistor

Minskad ansiktsmimik

Efter en tids sjukdom brukar mimiken minska och ansiktsuttrycket bli stelt, så kallat maskansikte.

Bristen på ansiktsuttryck kan försvåra kommunikationen och missuppfattas som irritation, ointresse eller bristande förståelse. Därför är det viktigt för den som drabbas att vara medveten om problemen och ge uttryck för sina känslor och reaktioner på andra sätt. Likaså är det naturligtvis mindre risk för missförstånd om omgivningen känner till att den minskade ansiktsmimiken hänger samman med Parkinson-sjukdomen.

Tips
För att förbättra ansiktsuttrycket är det viktigt att träna småmusklerna i ansiktet. Grimasera, knip ihop och sedan slappna av.

 

Granskat av Per Odin augusti 2014

 
+

Tipsa en vän!

Röstpåverkan

De tal- och röstproblem som kan uppkomma vid Parkinsons sjukdom är framför allt monotont tal med svag röst och omotiverade pauser, men även sträv röstkvalitet, läckande/viskande röst och darrningar på

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Låsning/frysning

Igångsättningssvårigheter och låsning/frysning, dvs tillfällig oförmåga till rörelse, förekommer i två former. En form uppträder endast när patienten har för lite medicineffekt till exempel vid dosglapp, och behandlas bäst med

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Gångsvårigheter

Personer med Parkinsons sjukdom går ofta med lätt framåtlutad ställning och långsam, hasande gång. Steglängden blir allt kortare, så att man måste småspringa för att inte ramla. Många har också

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Balansstörning

Nedsatta balansreflexer är ett av huvudsymtomen vid Parkinsons sjukdom. Dels är det svårare att hålla balansen i samband med en rörelse, och dels gör muskelstelhet och långsamma rörelser att det

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Rörelsehämning

Rörelsehämning, eller hypokinesi, är ett av huvudsymtomen vid Parkinsons sjukdom. Det är ofta det symtom som är mest handikappande för patienten. Det innebär att kroppens naturliga rörelser blir mindre (hypokinesi)

Läs mer… | Lägg till i min läslista...