Mina läslistor

Muskelstelhet

Muskelstelhet, eller rigiditet, är ett av huvudsymtomen vid Parkinsons sjukdom. Den upplevs av patienten som en stelhet, ofta kombinerad med smärta i muskler. Det orsakas av svårigheter att helt slappna av i musklerna. Stelheten brukar påverka sättet att gå, som ofta blir framåtlutat med lätt böjda armbågar och knän.

Muskelstelhet som begränsas till någon eller några enskilda muskelgrupper, t ex i en axel, brukar kallas dystoni.

Muskelstelheten undersöks kliniskt genom en passiv rörelse av en extremitet, till exempel hand eller underarm. Då en led böjs kan stelheten antingen vara jämn och enbart trög och kallas då blyrörsfenomen, eller göra så att rörelserna blir hackiga då en led böjs, så kallat kugghjulsfenomen.

Dystoni = stelhet i någon eller några enskilda muskelgrupper

 

Granskat av Per Odin augusti 2014

 
+

Tipsa en vän!

Röstpåverkan

De tal- och röstproblem som kan uppkomma vid Parkinsons sjukdom är framför allt monotont tal med svag röst och omotiverade pauser, men även sträv röstkvalitet, läckande/viskande röst och darrningar på

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Minskad ansiktsmimik

Efter en tids sjukdom brukar mimiken minska och ansiktsuttrycket bli stelt, så kallat maskansikte. Bristen på ansiktsuttryck kan försvåra kommunikationen och missuppfattas som irritation, ointresse eller bristande förståelse. Därför är

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Låsning/frysning

Igångsättningssvårigheter och låsning/frysning, dvs tillfällig oförmåga till rörelse, förekommer i två former. En form uppträder endast när patienten har för lite medicineffekt till exempel vid dosglapp, och behandlas bäst med

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Gångsvårigheter

Personer med Parkinsons sjukdom går ofta med lätt framåtlutad ställning och långsam, hasande gång. Steglängden blir allt kortare, så att man måste småspringa för att inte ramla. Många har också

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Balansstörning

Nedsatta balansreflexer är ett av huvudsymtomen vid Parkinsons sjukdom. Dels är det svårare att hålla balansen i samband med en rörelse, och dels gör muskelstelhet och långsamma rörelser att det

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

dystoni - ofrivilliga ihållande muskelsammandragningar som leder till vridande upprepade rörelser eller onormal kroppshållning.

rigiditet - passiv stelhet i muskler som kan bidra till att armar inte svänger med när man går och att hållningen blir lätt framåtlutad