Mina läslistor

Rörelsehämning

Rörelsehämning, eller hypokinesi, är ett av huvudsymtomen vid Parkinsons sjukdom. Det är ofta det symtom som är mest handikappande för patienten. Det innebär att kroppens naturliga rörelser blir mindre (hypokinesi) och långsammare (bradykinesi), och trots att musklerna har full kraft får man svårt att röra sig.

Andra tidiga tecken på hypokinesi är svag röst (hypophonie) och nedsatt ansiktsmimik (hypomimi). Genom förlångsamning av sväljningsmotoriken blir mer saliv kvar i munnen och detta kan tidvis leda till läckage i mungipan (sialorrhe)Det kan även vara svårt att påbörja rörelser. Problem med att resa sig ur en stol eller vända sig i sängen är vanligt.

Gången påverkas så att armen på den drabbade sidan slutar svänga med när man går, och stegen blir kortare.

Även finmotoriken påverkas. Exempelvis kan det bli svårt att skriva, och skriften brukar med tiden bli allt mindre. Små rörelser fram och tillbaka, som när man borstar tänderna eller skruvar i en glödlampa, blir också svåra att utföra.

 

Granskat av Per Odin augusti 2014

 
+

Tipsa en vän!

Röstpåverkan

De tal- och röstproblem som kan uppkomma vid Parkinsons sjukdom är framför allt monotont tal med svag röst och omotiverade pauser, men även sträv röstkvalitet, läckande/viskande röst och darrningar på

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Minskad ansiktsmimik

Efter en tids sjukdom brukar mimiken minska och ansiktsuttrycket bli stelt, så kallat maskansikte. Bristen på ansiktsuttryck kan försvåra kommunikationen och missuppfattas som irritation, ointresse eller bristande förståelse. Därför är

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Låsning/frysning

Igångsättningssvårigheter och låsning/frysning, dvs tillfällig oförmåga till rörelse, förekommer i två former. En form uppträder endast när patienten har för lite medicineffekt till exempel vid dosglapp, och behandlas bäst med

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Gångsvårigheter

Personer med Parkinsons sjukdom går ofta med lätt framåtlutad ställning och långsam, hasande gång. Steglängden blir allt kortare, så att man måste småspringa för att inte ramla. Många har också

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Balansstörning

Nedsatta balansreflexer är ett av huvudsymtomen vid Parkinsons sjukdom. Dels är det svårare att hålla balansen i samband med en rörelse, och dels gör muskelstelhet och långsamma rörelser att det

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

bradykinesi - nedsättning av rörelseförmåga som tydligast yttrar sig genom svårighet upprätthålla storlek och rytm i upprepade rörelser, t.ex. vid tandborstning och när man skär upp bröd. Se även hypokinesi.

hypokinesi - rörelsehämning, vilket yttrar sig som att spontana rörelser blir långsamma och mer sparsamt förekommande, trots normal muskelkraft