Mina läslistor

Hemtjänst & hemsjukvård

När det blir problem att klara vardagssysslorna hemma kan det vara aktuellt att få hjälp med hemtjänst. Det kan röra sig om hjälp med städning, att stiga upp på morgonen och klä sig, matlagning, att inhandla livsmedel och andra varor eller att sköta den personliga hygienen. Allt för att man ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt. Ansvaret för hemtjänsten ligger hos kommunen men den som utför kan vara anställd i ett privat företag eller hos kommunen. Hur ofta hemtjänstpersonalen kommer beror helt på vilket behov av hjälp man har. Det kan spänna från en timmes hjälp med städning varannan vecka till hjälp flera gånger varje dag.

Man ansöker om hemtjänst hos kommunens biståndshandläggare som gör en bedömning av vilket behov som den sökande har. Det hela börjar ofta med ett besök hos eller telefonsamtal till kommunen. Därefter gör biståndshandläggaren oftast även ett hembesök för att se hur boendet ser ut och diskutera vilken hjälp mad vill ha och behöver.
Många kommuner ger medborgarna möjlighet att välja vilken hemtjänstutförare som ska utföra hemtjänsten vilket alltså kan vara privat företag eller kommunen själv. Reglerna för valfrihet skiljer sig dock åt en hel del men kommunen kan ge mer information om vad som gäller.

Hemtjänstens tjänster får man betala för men de är kraftigt skattesubventionerade. Hur mycket det kostar beror givetvis på hur omfattande hjälpen är men även på vilken inkomst som den behövande har. En person med låg inkomst/pension betalar mindre för hjälpen jämfört med den som har hög inkomst/pension. När man ansöker om hemtjänst meddelar kommunen hur mycket det kommer att kosta innan man tackar ja.
Om kommunen inte beviljar hemtjänst är det givetvis inget som hindrar att man själv bekostar exempelvis städning.

Hemvård/hemsjukvård

Det kan även vara aktuellt med medicinsk hjälp i hemmet. Kanske behöver man hjälp med att ta sina mediciner eller lägga om sår. Ibland kan det även röra sig om vård i hemmet istället för att behöva läggas in på sjukhus. Enklare hjälp utförs ofta av vårdcentralens distriktssköterska, sjukgymnast eller sjuksköterska från någon annan vårdgivare. Är det mer avancerad behandling kan även andra specialister vara aktuellt. Behov av hemsjukvård diskuterar man med sin läkare eller sjuköterska. Det är i huvudsak kommunen som ansvarar för hemsjukvården. Hemsjukvården och hemtjänsten är i många kommuner samordnade och kallas då för hemvård. Behövs även hjälp från läkare är det landstinget som ansvarar för den hjälpen. Kommunen och landstinget samarbetar när det gäller att bedöma behovet av hemsjukvården och samordna insatserna.

 
+

Tipsa en vän!

Försäkringskassans mer okända ersättningar – för dig i arbete

Förutom att Försäkringskassan betalar ut sjukpenning och sjukersättning finns ytterligare ersättning du kan ansöka. Är du sjuk ofta? Har du en väldokumenterad sjukdom, t ex Parkinsons sjukdom, som gör att

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Neurolog

En neurolog är en läkare som är specialiserad på sjukdomar som drabbar nervsystemet – t ex Parkinsons sjukdom, multipel skleros (MS) och epilepsi. Till nervsystemet hör hjärnan, ryggmärgen och det

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Ögonläkare

En läkare som specialiserat sig på skador och sjukdomar i ögat kallas ibland för oftalmolog. Deras uppgift är att bevara, skydda och återställa eller förbättra synförmågan. En ögonläkare arbetar ofta

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Geriatriker

En geriatriker är en läkare som är specialiserad på åldrandet och de sjukdomar som den äldre personen kan få exempelvis demenssjukdomar, osteoporos, hjärtsvikt m m som ofta förekommer samtidigt så

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Kurator

En kurator kan arbeta med en rad olika frågor. Det är ofta en kurator som hjälper till att utreda vilket stöd en person kan behöva för att kunna flytta hem

Läs mer… | Lägg till i min läslista...