Mina läslistor

Markörer för neurodegenerativa sjukdomar

Proteiner från det lysosomala nätverket kan bli en hjälp att utveckla nya diagnos- och behandlingsmetoder för neurodegenerativa sjukdomar. Det visar en doktorsavhandling från Linköpings universitet. Vid neurologiska sjukdomar är många proteiner i ryggmärgsvätskan, som omger hjärnan, förändrade, vilket beror på sjukdomsprocessen i hjärnan.

– Vi visar att nivåerna av några specifika proteiner från det lysosomala nätverket är förändrade i ryggmärgsvätska från patienter med de neurodegenerativa sjukdomarna Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom, corticobasal degeneration och progressiv supranucleär pares. De olika sjukdomarna har olika profiler av dessa proteiner i ryggmärgvätska, en upptäckt som gör att de skulle kunna användas som tidiga och specifika biomarkörer, säger Andrea Boman.

Studien visar att lysozym hade en skyddande effekt i både cell- och djurmodeller av Alzheimers sjukdom, och verkade genom att hindra ihopklumpning av det giftiga protein som finns i senila plack. Två av dessa proteiner, lysosomal-associated membrane protein 2 (LAMP-2) och lysozym, valdes ut för att vidare studera deras roll vid Alzheimers sjukdom.

Källa: Neurologi i Sverige. A Boman et al. Protective properties of lysozyme on amyloid pathology: implications for Alzheimer disease. Neurobiol Dis. 2015 ov;83:122-33. doi: 10.1016/j.nbd.2015.08.024. Epub 2015 Sep 1.

Granskat av Per Odin, februari 2016.

 
+

Tipsa en vän!

Studie om medicin med telemedicin

Parkinsonpatienter som provar ut sin medicin hemifrån kan slippa tillbringa över en vecka på sjukhus. Med så kallad telemedicin går utprovningen betydligt fortare, patienterna blir mindre stressade och vården sparar

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Parkinsons sjukdom och Lewykroppsdemens

Parkinsons sjukdom (PD) och Lewykroppsdemens (DLB) har kliniska och patologiska likheter. Utmärkande drag är motorisk parkinsonism och kognitiv nedsättning, ofta tillsammans med synhallucinationer, fluktuerande medvetande, autonoma och sömnstörningar och ett

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Nybildning av blodkärl kan förklara svårbehandlade Parkinson-symtom

Oönskad nybildning av blodkärl i hjärnan är sannolikt orsaken till svårbehandlade gång- och balanssvårigheter vid Parkinsons sjukdom. Slutsatsen styrks av ny forskning från Lunds universitet. Många personer med Parkinsons sjukdom

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Akademiska först med ny kombinationsbehandling mot svår Parkinson

Som första sjukhus i världen testar Akademiska en ny kombinerad behandling mot Parkinsons sjukdom. Det handlar om en vidareutveckling av L-dopapump, där båda läkemedlen ges kontinuerligt direkt till tunntarmen. I

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Blåbär vid neuroinflammation och Parkinsons sjukdom

För att stävja den neuroinflammatoriska processen som fortgår vid bl.a. Parkinsons sjukdom har försök gjorts att bromsa inflammationen med antioxidanter. Antioxidanter finns normalt i frukt, grönsaker och bär och det

Läs mer… | Lägg till i min läslista...