Mina läslistor

Mental trötthet eller ”hjärntrötthet”

Mental trötthet är en speciell form av uttalad uttröttbarhet som gör att man inte kan behålla uppmärksamheten och koncentrera sig mer än under korta stunder av tankearbete. Mental trötthet förbättras efter vila och är ett vanligt förekommande dolt handikapp vid flera sjukdomar som drabbar hjärnan, t.ex. stroke, MS och Parkinsons sjukdom. Vid mental trötthet är återhämtningstiden ofta längre än vid normal trötthet och den kan bli mycket utdragen om man försöker tvinga sig att hålla igång.

Bild på broschyr om hjärntrötthetBroschyren "Vad händer när hjärnan inte orkar? Information om hjärntrötthet", Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen, ger strategier för att hantera och minska problem med mental trötthet. Den nedladdningsbara broschyren har gjorts i samverkan med neurosjukvården och Sjukgymnastik- och Arbetsterapiverksamheten vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Lars Rönnbäck, överläkare och professor i neurologi och Birgitta Johansson, fil dr, specialist i neuropsykologi vid Sahlgrenska Akademin/Göteborgs universitet och Sahlgrenska universitetssjukhuset ansvarar för innehållet i skriften.

Ladda ner broschyren här >>

Granskat av Filip Bergquist, augusti 2015

 
+

Tipsa en vän!

Markörer för neurodegenerativa sjukdomar

Proteiner från det lysosomala nätverket kan bli en hjälp att utveckla nya diagnos- och behandlingsmetoder för neurodegenerativa sjukdomar. Det visar en doktorsavhandling från Linköpings universitet. Vid neurologiska sjukdomar är många

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Studie om medicin med telemedicin

Parkinsonpatienter som provar ut sin medicin hemifrån kan slippa tillbringa över en vecka på sjukhus. Med så kallad telemedicin går utprovningen betydligt fortare, patienterna blir mindre stressade och vården sparar

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Parkinsons sjukdom och Lewykroppsdemens

Parkinsons sjukdom (PD) och Lewykroppsdemens (DLB) har kliniska och patologiska likheter. Utmärkande drag är motorisk parkinsonism och kognitiv nedsättning, ofta tillsammans med synhallucinationer, fluktuerande medvetande, autonoma och sömnstörningar och ett

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Hur ska ett intyg skrivas?

Läkare skriver olika tydliga intyg. Många gånger är det bäst att be kuratorn om hjälp att utforma intyget. Det är även viktigt att du själv granskar intyget.För att situationen ska

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Handikappersättning

Handikappersättningen ger ersättning för merkostnader som man har för att man genom sjukdom fått ett hjälpbehov och/eller ökade kostnader. Det är ett månatligt belopp som man kan få. Man måste

Läs mer… | Lägg till i min läslista...