Mina läslistor

Ny broschyr för närstående

En ny broschyr har tagits fram för dig som är närstående till en person med Parkinsons sjukdom. Första delen av broschyren handlar om rollen som närstående och hur livet kan påverkas av att stå nära eller leva med någon som har Parkinson. Andra delen handlar om vardagen med Parkinson. Att känna till hur sjukdomen yttrar sig och utvecklas skapar trygghet. Tredje delen syftar till att ge information om vilken hjälp som finns för både patient och närstående. Som närstående har du lagstadgad rätt till hjälp och avlastning enligt Socialtjänstlagen.

Broschyren kan du läsa som pdf här >>

Broschyren är faktagranskad av Per Odin, Dag Nyholm, Johan Lökk och Susanna Lindvall.

 
+

Tipsa en vän!

Markörer för neurodegenerativa sjukdomar

Proteiner från det lysosomala nätverket kan bli en hjälp att utveckla nya diagnos- och behandlingsmetoder för neurodegenerativa sjukdomar. Det visar en doktorsavhandling från Linköpings universitet. Vid neurologiska sjukdomar är många

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Studie om medicin med telemedicin

Parkinsonpatienter som provar ut sin medicin hemifrån kan slippa tillbringa över en vecka på sjukhus. Med så kallad telemedicin går utprovningen betydligt fortare, patienterna blir mindre stressade och vården sparar

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Parkinsons sjukdom och Lewykroppsdemens

Parkinsons sjukdom (PD) och Lewykroppsdemens (DLB) har kliniska och patologiska likheter. Utmärkande drag är motorisk parkinsonism och kognitiv nedsättning, ofta tillsammans med synhallucinationer, fluktuerande medvetande, autonoma och sömnstörningar och ett

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Hur ska ett intyg skrivas?

Läkare skriver olika tydliga intyg. Många gånger är det bäst att be kuratorn om hjälp att utforma intyget. Det är även viktigt att du själv granskar intyget.För att situationen ska

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Handikappersättning

Handikappersättningen ger ersättning för merkostnader som man har för att man genom sjukdom fått ett hjälpbehov och/eller ökade kostnader. Det är ett månatligt belopp som man kan få. Man måste

Läs mer… | Lägg till i min läslista...