Mina läslistor

Parkinsons sjukdom och Lewykroppsdemens

Parkinsons sjukdom (PD) och Lewykroppsdemens (DLB) har kliniska och patologiska likheter. Utmärkande drag är motorisk parkinsonism och kognitiv nedsättning, ofta tillsammans med synhallucinationer, fluktuerande medvetande, autonoma och sömnstörningar och ett antal andra ickemotoriska symtom.

Många biomarkörer kan användas vid diagnos och prognos av PD och DLB tillsammans med strukturella och funktionella imaging-tekniker, cerebrospinalvätskeundersökning och EEG. Det finns goda bevis för att kolinesterashämmare fungerar i både DLB och PD med demens och på att memantin är till hjälp.

Motion och kognitiv träning är också effektiva och det finns vissa rapporter kring olika hjärnstimuleringstekniker. Det finns också rapporter om sjukdomsmodifierande medel som fördröjer graden av kognitiv försämring i PD och DLB.

Källa: Dag Aarsland, Cognitive impairment in Parkinson's disease and dementia with Lewy bodies Parkinsonism Relat Disord. 2016 Jan;22 Suppl 1:S144-8. doi:  0.1016/j.parkreldis.2015.09.034. Epub 2015 Sep 21.

Granskat av Per Odin, februari 2016.

 
+

Tipsa en vän!

Markörer för neurodegenerativa sjukdomar

Proteiner från det lysosomala nätverket kan bli en hjälp att utveckla nya diagnos- och behandlingsmetoder för neurodegenerativa sjukdomar. Det visar en doktorsavhandling från Linköpings universitet. Vid neurologiska sjukdomar är många

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Studie om medicin med telemedicin

Parkinsonpatienter som provar ut sin medicin hemifrån kan slippa tillbringa över en vecka på sjukhus. Med så kallad telemedicin går utprovningen betydligt fortare, patienterna blir mindre stressade och vården sparar

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Nybildning av blodkärl kan förklara svårbehandlade Parkinson-symtom

Oönskad nybildning av blodkärl i hjärnan är sannolikt orsaken till svårbehandlade gång- och balanssvårigheter vid Parkinsons sjukdom. Slutsatsen styrks av ny forskning från Lunds universitet. Många personer med Parkinsons sjukdom

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Akademiska först med ny kombinationsbehandling mot svår Parkinson

Som första sjukhus i världen testar Akademiska en ny kombinerad behandling mot Parkinsons sjukdom. Det handlar om en vidareutveckling av L-dopapump, där båda läkemedlen ges kontinuerligt direkt till tunntarmen. I

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Blåbär vid neuroinflammation och Parkinsons sjukdom

För att stävja den neuroinflammatoriska processen som fortgår vid bl.a. Parkinsons sjukdom har försök gjorts att bromsa inflammationen med antioxidanter. Antioxidanter finns normalt i frukt, grönsaker och bär och det

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

motoriska symtom - symtom som är relaterade till kroppsrörelser

parkinsonism - rörelsestörning i form av förlångsammade rörelser samt muskelstelhet och/eller skakningar