Mina läslistor
  • Nydiagnostiserad PatientVad händer nu? Hur ser framtiden ut?

  • Erfaren PatientLäst det mesta? Fördjupa och bredda dina kunskaper.

  • AnhörigVad händer med min anhörig/vän? Hur blir livet nu?

  • VårdgivareVad ska jag som vårdgivare tänka på?

 

Studie om medicin med telemedicin

Parkinsonpatienter som provar ut sin medicin hemifrån kan slippa tillbringa över en vecka på sjukhus. Med så kallad telemedicin går utprovningen betydligt fortare, patienterna blir mindre stressade och vården sparar resurser. Det visar de första resultaten från en svensk klinisk studie.

– Studien visar många fördelar med telemedicin, bland annat att det tar betydligt kortare tid. I sin hemmiljö har patienten också en mer normal aktivitetsnivå, något som är viktigt för att ställa in rätt dos. För personer med Parkinsons sjukdom kan det vara stressande att vara inlagda på sjukhus, säger Thomas Willows, läkare på Karolinska Universitetssjukhuset och huvudansvarig för studien.

Målet med studien var att visa att telemedicin går att använda för dosinställning av Duodopa i hemmet, samt att utvärdera hur resurser används och hur nöjda patienter, neurologer och sjuksköterskor är med metoden. De första resultaten presenterade på World Congress on Parkinson’s Disease and Related Disorders (WCPD).

Källa: Neurologi i Sverige. Thomas Willows et al. Telemedicine facilitates efficient and safe home titration of levodopa/carbidopa intestinal gel (LCIG) in patients with advanced Parkinson's disease. Parkinsonism & Related Disorders, January 2016, Volume 22, Supplement 2, Page e95.

Granskat av Per Odin, februari 2016.

 
+

Tipsa en vän!

Markörer för neurodegenerativa sjukdomar

Proteiner från det lysosomala nätverket kan bli en hjälp att utveckla nya diagnos- och behandlingsmetoder för neurodegenerativa sjukdomar. Det visar en doktorsavhandling från Linköpings universitet. Vid neurologiska sjukdomar är många

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Parkinsons sjukdom och Lewykroppsdemens

Parkinsons sjukdom (PD) och Lewykroppsdemens (DLB) har kliniska och patologiska likheter. Utmärkande drag är motorisk parkinsonism och kognitiv nedsättning, ofta tillsammans med synhallucinationer, fluktuerande medvetande, autonoma och sömnstörningar och ett

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Nybildning av blodkärl kan förklara svårbehandlade Parkinson-symtom

Oönskad nybildning av blodkärl i hjärnan är sannolikt orsaken till svårbehandlade gång- och balanssvårigheter vid Parkinsons sjukdom. Slutsatsen styrks av ny forskning från Lunds universitet. Många personer med Parkinsons sjukdom

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Akademiska först med ny kombinationsbehandling mot svår Parkinson

Som första sjukhus i världen testar Akademiska en ny kombinerad behandling mot Parkinsons sjukdom. Det handlar om en vidareutveckling av L-dopapump, där båda läkemedlen ges kontinuerligt direkt till tunntarmen. I

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Blåbär vid neuroinflammation och Parkinsons sjukdom

För att stävja den neuroinflammatoriska processen som fortgår vid bl.a. Parkinsons sjukdom har försök gjorts att bromsa inflammationen med antioxidanter. Antioxidanter finns normalt i frukt, grönsaker och bär och det

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

parkinsonism - rörelsestörning i form av förlångsammade rörelser samt muskelstelhet och/eller skakningar

levodopa - (L-dopa) ett läkemedel som omvandlas i kroppen till dopamin, den signalsubstans som personer med Parkinsons sjukdom lider brist på