Mina läslistor

Biståndshandläggare

Biståndshandläggare arbetar hos kommunen och gör utredningar och bedömningar av vilket stöd en person med Parkinsons sjukdom kan behöva från kommunen. Det kan handla om behovet av hemtjänst, färdtjänst, trygghetslarm, bostadsanpassning exempelvis byggande av ramp eller borttagande av trösklar. Ibland har kommunen delat upp ansvaret mellan handläggarna så att vissa har hand om äldres behov och andra om behoven hos personer med funktionsnedsättning.

Kommunen har mer information om vilken hjälp de kan erbjuda personer med Parkinsons sjukdom. Biståndshandläggarna arbetar hos kommunens socialtjänstkontor eller liknande. Ring kommunens växel och berätta om ditt ärende så kan de koppla dig rätt.

 
+

Tipsa en vän!

Försäkringskassans mer okända ersättningar – för dig i arbete

Förutom att Försäkringskassan betalar ut sjukpenning och sjukersättning finns ytterligare ersättning du kan ansöka. Är du sjuk ofta? Har du en väldokumenterad sjukdom, t ex Parkinsons sjukdom, som gör att

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Neurolog

En neurolog är en läkare som är specialiserad på sjukdomar som drabbar nervsystemet – t ex Parkinsons sjukdom, multipel skleros (MS) och epilepsi. Till nervsystemet hör hjärnan, ryggmärgen och det

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Ögonläkare

En läkare som specialiserat sig på skador och sjukdomar i ögat kallas ibland för oftalmolog. Deras uppgift är att bevara, skydda och återställa eller förbättra synförmågan. En ögonläkare arbetar ofta

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Geriatriker

En geriatriker är en läkare som är specialiserad på åldrandet och de sjukdomar som den äldre personen kan få exempelvis demenssjukdomar, osteoporos, hjärtsvikt m m som ofta förekommer samtidigt så

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Kurator

En kurator kan arbeta med en rad olika frågor. Det är ofta en kurator som hjälper till att utreda vilket stöd en person kan behöva för att kunna flytta hem

Läs mer… | Lägg till i min läslista...