Mina läslistor

Hjälpmedelscentral

Rullator, rullstol, förhöjning till stolar, kryckor, stödkäpp och höj- och sänkbar säng är exempel på hjälpmedel som kan underlätta vardagen. Hjälpmedlen finns att hyra, och i vissa fall att köpa, vid hjälpmedelscentraler. Hjälpmedelscentralerna kan ibland ha andra beteckningar – hjälpmedelscentrum och hjälpmedelsservice är två exempel. De drivs av landstingen, kommunen eller de båda ihop.

För att få tillgång till hjälpmedel gör exempelvis en läkare eller sjuksköterska en bedömning av vilket behov som personen har och förskriver sedan hjälpmedlet dvs skriver ut en form av recept på hjälpmedel. Självklart får den som har Parkinsons sjukdom själv vara med och diskutera och påverka och även anhöriga kan delta i bedömningen om vad som behövs. Ibland kan man välja fritt men då innebär det att man får betala hela hjälpmedlet själv istället för att betala en avgift i form av en subventionerad hyra. Exakt hur det fungerar kan skilja sig åt mellan olika landsting och kommuner.

Mer information kan ges hos vårdcentraler, läkarmottagningar, arbetsterapeuter, sjukgymnaster med flera.

 
+

Tipsa en vän!

Försäkringskassans mer okända ersättningar – för dig i arbete

Förutom att Försäkringskassan betalar ut sjukpenning och sjukersättning finns ytterligare ersättning du kan ansöka. Är du sjuk ofta? Har du en väldokumenterad sjukdom, t ex Parkinsons sjukdom, som gör att

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Neurolog

En neurolog är en läkare som är specialiserad på sjukdomar som drabbar nervsystemet – t ex Parkinsons sjukdom, multipel skleros (MS) och epilepsi. Till nervsystemet hör hjärnan, ryggmärgen och det

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Ögonläkare

En läkare som specialiserat sig på skador och sjukdomar i ögat kallas ibland för oftalmolog. Deras uppgift är att bevara, skydda och återställa eller förbättra synförmågan. En ögonläkare arbetar ofta

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Geriatriker

En geriatriker är en läkare som är specialiserad på åldrandet och de sjukdomar som den äldre personen kan få exempelvis demenssjukdomar, osteoporos, hjärtsvikt m m som ofta förekommer samtidigt så

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Kurator

En kurator kan arbeta med en rad olika frågor. Det är ofta en kurator som hjälper till att utreda vilket stöd en person kan behöva för att kunna flytta hem

Läs mer… | Lägg till i min läslista...