Mina läslistor

Patientorganisationer

Att träffa andra i samma situation kan vara ett bra sätt att skaffa sig kunskap och få någon att prata med. Att inse att man inte är ensam i sin situation kan vara en befrielse och göra att sjukdomen blir lättare att acceptera. Det finns mycket stöd att hämta och ge bland sina medmänniskor. Genom patientorganisationerna har man också möjlighet att vara med och påverka politiker, vården, forskningen och den allmänna opinionen. För den som har Parkinsons sjukdom och dess anhöriga är det främst två patientorganisationer som är mest aktuella samt en europeisk paraplyorganisation.

Parkinsonförbundetwww.parkinsonforbundet.se

Parkinsonförbundet arbetar för att förbättra förhållandena för parkinsonsjuka och personer med parkinsonliknande sjukdomar och deras anhöriga. Förbundet har 25 länsföreningar och 8500 medlemmar varav 5 500 själva har Parkinsons sjukdom.

 

NHR – Neurologiskt Handikappades Förbundwww.nhr.se

NHR är en intresse-, service- och kamratorganisation för personer med en neurologisk sjukdom eller skada och deras anhöriga. NHR har 91 lokalföreningar runt om i landet och omkring 13 000 medlemmar.

 

EPDA – European Parkinson’s Desease Organisation - www.epda.eu.com

EPDA är en europeisk paraplyorganisation för patientorganisationer inom Parkinsons sjukdom. Totalt är 45 föreningar från 36 länder medlemmar däribland de svenska Parkinsonförbundet och NHR. EPDA arbetar bland annat med att på europeisk och nationell nivå öka medvetenheten om Parkinsons sjukdom bland såväl politiker som allmänhet. De arbetar med att motverka stigmatisering och diskriminering samt säkerställa snabb och rättvis tillgång till diagnos och vård.

 
+

Tipsa en vän!

Försäkringskassans mer okända ersättningar – för dig i arbete

Förutom att Försäkringskassan betalar ut sjukpenning och sjukersättning finns ytterligare ersättning du kan ansöka. Är du sjuk ofta? Har du en väldokumenterad sjukdom, t ex Parkinsons sjukdom, som gör att

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Neurolog

En neurolog är en läkare som är specialiserad på sjukdomar som drabbar nervsystemet – t ex Parkinsons sjukdom, multipel skleros (MS) och epilepsi. Till nervsystemet hör hjärnan, ryggmärgen och det

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Ögonläkare

En läkare som specialiserat sig på skador och sjukdomar i ögat kallas ibland för oftalmolog. Deras uppgift är att bevara, skydda och återställa eller förbättra synförmågan. En ögonläkare arbetar ofta

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Geriatriker

En geriatriker är en läkare som är specialiserad på åldrandet och de sjukdomar som den äldre personen kan få exempelvis demenssjukdomar, osteoporos, hjärtsvikt m m som ofta förekommer samtidigt så

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Kurator

En kurator kan arbeta med en rad olika frågor. Det är ofta en kurator som hjälper till att utreda vilket stöd en person kan behöva för att kunna flytta hem

Läs mer… | Lägg till i min läslista...