Mina läslistor

Tandläkare

Tandvården är en egen medicinsk yrkesgren som organisatoriskt ofta är skild från den övriga vården. Tandvården drivs dels av landstingen i form av Folktandvården dels i privat regi. Det finns även viss tandvård som erbjuds vid sjukhus. Tandvården kan vara både förebyggande, behandlande och lindrande. Förutom tandläkare finns även exempelvis tandhygienister och tandsköterskor. Tandtekniker arbetar vid tandtekniska laboratorier och tar bland annat fram proteser och bryggor.

De ekonomiska villkoren för tandvård skiljer sig från annan medicinsk vård. Prissättningen för tandvård är fri vilket innebär att det kan skilja stor mellan olika tandläkare och tandhygienister. Den vanliga tandvården får man till stor del betala själv. Men det finns ekonomiskt stöd att få och det finns även ett högskostnadsskydd. Men jämfört med annan medicinsk vård kan tandvård ibland ändå kosta en hel del pengar.

Läs mer om tandvårdsstödet hos Försäkringskassan – www.forsakringskassan.se

Det är vanligt att tandhälsan kan bli sämre vid Parkinsons sjukdom. Läkemedel ger ofta muntorrhet och det innebär att risken för karies ökar. Skakningar kan göra det svårare att hålla sina tänder rena. Att berätta för sin tandläkare att man har Parkinsons sjukdom är bra för att tandläkaren ska kunna ge rätt råd och behandling.

 
+

Tipsa en vän!

Försäkringskassans mer okända ersättningar – för dig i arbete

Förutom att Försäkringskassan betalar ut sjukpenning och sjukersättning finns ytterligare ersättning du kan ansöka. Är du sjuk ofta? Har du en väldokumenterad sjukdom, t ex Parkinsons sjukdom, som gör att

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Neurolog

En neurolog är en läkare som är specialiserad på sjukdomar som drabbar nervsystemet – t ex Parkinsons sjukdom, multipel skleros (MS) och epilepsi. Till nervsystemet hör hjärnan, ryggmärgen och det

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Ögonläkare

En läkare som specialiserat sig på skador och sjukdomar i ögat kallas ibland för oftalmolog. Deras uppgift är att bevara, skydda och återställa eller förbättra synförmågan. En ögonläkare arbetar ofta

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Geriatriker

En geriatriker är en läkare som är specialiserad på åldrandet och de sjukdomar som den äldre personen kan få exempelvis demenssjukdomar, osteoporos, hjärtsvikt m m som ofta förekommer samtidigt så

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Kurator

En kurator kan arbeta med en rad olika frågor. Det är ofta en kurator som hjälper till att utreda vilket stöd en person kan behöva för att kunna flytta hem

Läs mer… | Lägg till i min läslista...