Mina läslistor

Vården

Vården är givetvis en av den viktigaste hjälpen då man har Parkinsons sjukdom. Det handlar självklart mycket om att få medicinsk hjälp men även möjligheten att få ställa frågor och diskutera är viktigt. Den mesta av vården drivs i landstingens regi men det finns även en hel del privat vård. Ibland är den privata vården finansierad av landstinget och omfattas då av högkostnadsskyddet och avgifterna för undersökningar och läkarbesök är bestämda av landstinget. Hos andra privata vårdgivare kan patienten få betala alla kostnader helt själv utan ekonomiskt stöd från landstinget.  Här måste man ta reda på i förväg vad som gäller för en viss vårdgivare.

Inom vården finns en rad olika professioner och här kan du läsa mer om vad olika yrkeskategorier gör och hur du kommer i kontakt med dem. För en del av vårdkategorierna kan det behövas en remiss för att kunna boka tid. Till andra kan man ringa direkt utan att en läkare skickat en remiss innan. Kravet på remiss kan också skilja mellan olika landsting.

 
+

Tipsa en vän!

Försäkringskassans mer okända ersättningar – för dig i arbete

Förutom att Försäkringskassan betalar ut sjukpenning och sjukersättning finns ytterligare ersättning du kan ansöka. Är du sjuk ofta? Har du en väldokumenterad sjukdom, t ex Parkinsons sjukdom, som gör att

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Neurolog

En neurolog är en läkare som är specialiserad på sjukdomar som drabbar nervsystemet – t ex Parkinsons sjukdom, multipel skleros (MS) och epilepsi. Till nervsystemet hör hjärnan, ryggmärgen och det

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Ögonläkare

En läkare som specialiserat sig på skador och sjukdomar i ögat kallas ibland för oftalmolog. Deras uppgift är att bevara, skydda och återställa eller förbättra synförmågan. En ögonläkare arbetar ofta

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Geriatriker

En geriatriker är en läkare som är specialiserad på åldrandet och de sjukdomar som den äldre personen kan få exempelvis demenssjukdomar, osteoporos, hjärtsvikt m m som ofta förekommer samtidigt så

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Kurator

En kurator kan arbeta med en rad olika frågor. Det är ofta en kurator som hjälper till att utreda vilket stöd en person kan behöva för att kunna flytta hem

Läs mer… | Lägg till i min läslista...