Mina läslistor

Kurator

En kurator kan arbeta med en rad olika frågor. Det är ofta en kurator som hjälper till att utreda vilket stöd en person kan behöva för att kunna flytta hem efter exempelvis en sjukhusvistelse och vilken rehabilitering som kan vara nödvändig. Kuratorn kan ha stödsamtal både med patienten och med anhöriga. Dessutom kan det vara kuratorn som hjälper till med ekonomiska frågor och kontakter med kommunen, myndigheter och andra instanser som kan behöva kopplas in. Kuratorn ska ha en form av helhetssyn på psykologiska och sociala frågor som en person kan behöva hjälp med.

Kuratorn är ofta utbildad socionom som ibland har fördjupad utbildning i exempelvis psykoterapi.

Vid Parkinsons sjukdom kan situationen ibland kännas tung och jobbig. Kuratorn kan då vara en samtalspartner där man kan diskutera det svåra i tillvaron. Kuratorn kan visa på alternativa synsätt och vara behjälplig med att lösa vardagliga problem och guida rätt till stöd och hjälp på annat håll, t ex ansökningar gällande färdtjänst.

 
+

Tipsa en vän!

Försäkringskassans mer okända ersättningar – för dig i arbete

Förutom att Försäkringskassan betalar ut sjukpenning och sjukersättning finns ytterligare ersättning du kan ansöka. Är du sjuk ofta? Har du en väldokumenterad sjukdom, t ex Parkinsons sjukdom, som gör att

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Neurolog

En neurolog är en läkare som är specialiserad på sjukdomar som drabbar nervsystemet – t ex Parkinsons sjukdom, multipel skleros (MS) och epilepsi. Till nervsystemet hör hjärnan, ryggmärgen och det

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Ögonläkare

En läkare som specialiserat sig på skador och sjukdomar i ögat kallas ibland för oftalmolog. Deras uppgift är att bevara, skydda och återställa eller förbättra synförmågan. En ögonläkare arbetar ofta

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Geriatriker

En geriatriker är en läkare som är specialiserad på åldrandet och de sjukdomar som den äldre personen kan få exempelvis demenssjukdomar, osteoporos, hjärtsvikt m m som ofta förekommer samtidigt så

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Arbetsterapeut

Arbetsterapeuten jobbar med att utveckla och bibehålla människors funktioner och förmågor, eller att anpassa exempelvis bostaden. Arbetsterapeuten kan hjälpa till med att välja och anpassa olika tekniska hjälpmedel som underlättar

Läs mer… | Lägg till i min läslista...