Mina läslistor

Neurolog

En neurolog är en läkare som är specialiserad på sjukdomar som drabbar nervsystemet – t ex Parkinsons sjukdom, multipel skleros (MS) och epilepsi. Till nervsystemet hör hjärnan, ryggmärgen och det perifera nervsystemet. Neurologer kan finnas både på neurologiska mottagningar på särskilda vårdavdelningar som är specialiserade på neurologiska sjukdomar.

En neurolog kan arbeta i flera olika delar av vårdkedjan dvs med allt från utredning, diagnos och behandling till rehabilitering och palliativ (lindrande) vård.

För att få träffa en neurolog vid ett sjukhus behövs ofta en remiss – men det kan skilja mellan olika landsting. Remiss kan man få hos sin husläkare/vårdcentral eller av andra läkare. När en husläkare misstänker att en person kan ha Parkinsons sjukdom ges oftast en remiss till neurolog för fortsatt utredning och för att ge optimal och anpassad behandling. Neurologen är ofta den som slutgiltigt ställer diagnosen Parkinsons sjukdom och som sätter in och följer upp behandlingarna.

 
+

Tipsa en vän!

Försäkringskassans mer okända ersättningar – för dig i arbete

Förutom att Försäkringskassan betalar ut sjukpenning och sjukersättning finns ytterligare ersättning du kan ansöka. Är du sjuk ofta? Har du en väldokumenterad sjukdom, t ex Parkinsons sjukdom, som gör att

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Ögonläkare

En läkare som specialiserat sig på skador och sjukdomar i ögat kallas ibland för oftalmolog. Deras uppgift är att bevara, skydda och återställa eller förbättra synförmågan. En ögonläkare arbetar ofta

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Geriatriker

En geriatriker är en läkare som är specialiserad på åldrandet och de sjukdomar som den äldre personen kan få exempelvis demenssjukdomar, osteoporos, hjärtsvikt m m som ofta förekommer samtidigt så

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Kurator

En kurator kan arbeta med en rad olika frågor. Det är ofta en kurator som hjälper till att utreda vilket stöd en person kan behöva för att kunna flytta hem

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Arbetsterapeut

Arbetsterapeuten jobbar med att utveckla och bibehålla människors funktioner och förmågor, eller att anpassa exempelvis bostaden. Arbetsterapeuten kan hjälpa till med att välja och anpassa olika tekniska hjälpmedel som underlättar

Läs mer… | Lägg till i min läslista...