Mina läslistor

Ögonläkare

En läkare som specialiserat sig på skador och sjukdomar i ögat kallas ibland för oftalmolog. Deras uppgift är att bevara, skydda och återställa eller förbättra synförmågan.

En ögonläkare arbetar ofta på sjukhus eller på särskilda ögonmottagningar – både inom landstingen och hos privata vårdgivare.

För att få träffa en ögonläkare behövs ofta en remiss – men det kan skilja mellan olika landsting. Remiss kan man få hos sin husläkare/vårdcentral eller av andra läkare.

När man blir äldre försämras ofta synen och sjukdomar i ögat blir vanligare. Vissa sjukdomar som exempelvis grå starr går att behandla fullständigt medan andra som exempelvis grön starr kan bromsas. Parkinsons sjukdom kan påverka synen på flera olika sätt, bland annat i form av nedsatt färg- och kontrastseende. En ögonläkare kan därför behöva undersöka om vad synstörningarna beror på och om de går att göra något åt.

 
+

Tipsa en vän!

Försäkringskassans mer okända ersättningar – för dig i arbete

Förutom att Försäkringskassan betalar ut sjukpenning och sjukersättning finns ytterligare ersättning du kan ansöka. Är du sjuk ofta? Har du en väldokumenterad sjukdom, t ex Parkinsons sjukdom, som gör att

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Neurolog

En neurolog är en läkare som är specialiserad på sjukdomar som drabbar nervsystemet – t ex Parkinsons sjukdom, multipel skleros (MS) och epilepsi. Till nervsystemet hör hjärnan, ryggmärgen och det

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Geriatriker

En geriatriker är en läkare som är specialiserad på åldrandet och de sjukdomar som den äldre personen kan få exempelvis demenssjukdomar, osteoporos, hjärtsvikt m m som ofta förekommer samtidigt så

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Kurator

En kurator kan arbeta med en rad olika frågor. Det är ofta en kurator som hjälper till att utreda vilket stöd en person kan behöva för att kunna flytta hem

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Arbetsterapeut

Arbetsterapeuten jobbar med att utveckla och bibehålla människors funktioner och förmågor, eller att anpassa exempelvis bostaden. Arbetsterapeuten kan hjälpa till med att välja och anpassa olika tekniska hjälpmedel som underlättar

Läs mer… | Lägg till i min läslista...