Mina läslistor

Exempel på internationella studier

Här hittar du fyra exempel på forskningsstudier som just nu pågår runt om i världen.

NIC-PD (genomförs i USA och Tyskland): Nikotins eventuella sjukdomsmodifierande effekt undersöks i en randomiserad placebo-kontrollerad studie med nikotinplåster. Patienterna undersöks före och efter 1 års terapi och man vill fastställa om sjukdomförloppet är mer gynnsamt hos dem som fått nikotin jämfört med placebo.

Toledo (genomförs i Europa och USA): För första gången undersöks effekten av apomorfinpump-terapi jämfört med peroral/transdermal terapi under randomiserade placebo-kontrollerade betingelser. Hittills har effekten av apomorfinpump bara visats i öppna icke-kontrollerade studier.

sNN0031, Neuronova/Newron-studien (genomförs i Sverige, Tyskland och England): Effekten av tillväxtfaktorn Platelet Derived Growth Factor, PDGF-BB infunderas i ventrikelsystemet i hjärnan. På detta stadium är detta i första hand en studie för att se att behandlingen är säker. På sikt vill man fastställa om behandlingen har en effekt på Parkinsonsymtomen. Förhoppningen är att det också kan finnas en sjukdomsmodifierande effekt.

 

CLaSP (Genomförs i Frankrike, Tyskland, Sverige, Nederländerna, Portugal, UK) Syftet med projektet är att utvärdera behoven och den befintliga vården för patienter i sena stadier av parkinsonism i olika europeiska länder. Utvärdering av sjukdomens effekt på livskvalitet, för patienter, såväl som anhöriga kommer att genomföras likaså effekten av att dessa patienter får tillgång till specialistkontakt.

 

Granskat av Per Odin, februari 2015

 
+

Tipsa en vän!

Symtom på för låg eller hög dos läkemedel

– med verkan på dopaminsystemet När man behandlas med läkemedel är det viktigt att läkemedlens sort och dos är väl avvägd. Om den inte är det kan olika tecken och

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

SWEMODIS

SWEMODIS är en ideell förening som har målsättningen att öka intresset för Parkinsons sjukdom och andra rörelsesjukdomar samt att förbättra möjligheterna till forskning, klinisk behandling och utbildning av forskare och

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Viktigt om innehållet

Informationen på Parkinsonguiden ska enbart ses som ett komplement till den information som ges av vårdpersonal. Varje patient och situation är unik och därför kan innehållet på Parkinsonguiden skilja sig

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Terapimöjligheter i avancerad fas

Efter några års behandling av Parkinsons sjukdom  tillstöter ofta olika symtom och problem. Vanligt är att verkan av medicinerna blir mer oregelbunden. Effekten av varje L-dopa dos blir kortare med

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Debatt: Dags att ta ansvar för parkinsonvården i Sverige

Patienter med Parkinsons sjukdom får vänta länge på diagnos och är ofta missnöjda med hur de får diagnosen.  Det visar den hittills största enkätundersökningen om sjukdomen i Europa. I Sverige

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

infundera - droppas in

placebo - ämne utan effekt som används i läkemedelsstudier för att jämföra effekten med verksam substans

parkinsonism - rörelsestörning i form av förlångsammade rörelser samt muskelstelhet och/eller skakningar