Mina läslistor
[yop_poll id="28"]

Hjärnan och saknaden av 300 neurologer

Under Almedalsveckan arrangerade Neuroförbundet och Parkinsonförbundet en aktivitet under rubriken ”Hjärnan och saknaden av 300 neurologer”. Aktiviteten bestod av ett besök av BrainBus vilket är en utställning om hjärnan, människans mest komplexa organ, samt en aktion för att uppmärksamma neurologbristen. Att det saknas 300 neurologer. Här fick besökarna veta hur viktig hjärnan är och vad som händer om hjärnan inte fungerar som den ska.

BussenBrainbus är en mobil mötesplats som ska bidra till att förbättra livet för människor med neurologiska sjukdomar och skador och deras anhöriga. Brainbus besöker en rad platser runt om i Sverige och den 29 juni till och med 2 juli var det alltså dags för Almedalen.

I utställningen får besökaren en kunskapsresa genom underhållande information på digitala plattformar och får också prova på hur hjärnan faktiskt fungerar med minne och perception.

Källa: Parkinsonförbundet och Neuroförbundet

 
+

Tipsa en vän!

Synen på Parkinsons sjukdom på väg att förändras

Årets Skandinaviska Parkinsonmöte var det femtonde i ordningen och samlade liksom tidigare år ett stort antal engagerade deltagare. Mötet arrangerades av SCANDMODIS och öppnades av dess ordförande, professor Per Odin.

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Symtom på för låg eller hög dos läkemedel

– med verkan på dopaminsystemet När man behandlas med läkemedel är det viktigt att läkemedlens sort och dos är väl avvägd. Om den inte är det kan olika tecken och

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

SWEMODIS

SWEMODIS är en ideell förening som har målsättningen att öka intresset för Parkinsons sjukdom och andra rörelsesjukdomar samt att förbättra möjligheterna till forskning, klinisk behandling och utbildning av forskare och

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Viktigt om innehållet

Informationen på Parkinsonguiden ska enbart ses som ett komplement till den information som ges av vårdpersonal. Varje patient och situation är unik och därför kan innehållet på Parkinsonguiden skilja sig

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Terapimöjligheter i avancerad fas

Efter några års behandling av Parkinsons sjukdom  tillstöter ofta olika symtom och problem. Vanligt är att verkan av medicinerna blir mer oregelbunden. Effekten av varje L-dopa dos blir kortare med

Läs mer… | Lägg till i min läslista...