Mina läslistor
[yop_poll id="28"]

Möten för nya nationella riktlinjer

Neuroförbundet, Parkinsonförbundet, Svenska neurologföreningen och Dagens Medicin Agenda har under hösten arrangerat tre seminariedagar
i Umeå, Göteborg och Linköping. Ett genomgående tema har varit Socialstyrelsen kommande nationella riktlinjer för MS och Parkinsons sjukdom, men diskussionerna har även berört den konstanta bristen på neurologer, skillnader i tillgång på vård och behandling för patienter med neurologiska sjukdomar och frustration över ersättningssystem som inte stöttar bra behandlingar och bra samarbete. Här kan du ta del av rapporter från de tre mötena och de diskussioner som fördes mellan företrädare för myndigheter, verksamhetsledning, profession, patienter och politiker.

Läs mer i rapporten här nedan:
Dokumentation_från_neurologimöten_2014

 
+

Tipsa en vän!

Synen på Parkinsons sjukdom på väg att förändras

Årets Skandinaviska Parkinsonmöte var det femtonde i ordningen och samlade liksom tidigare år ett stort antal engagerade deltagare. Mötet arrangerades av SCANDMODIS och öppnades av dess ordförande, professor Per Odin.

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Symtom på för låg eller hög dos läkemedel

– med verkan på dopaminsystemet När man behandlas med läkemedel är det viktigt att läkemedlens sort och dos är väl avvägd. Om den inte är det kan olika tecken och

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

SWEMODIS

SWEMODIS är en ideell förening som har målsättningen att öka intresset för Parkinsons sjukdom och andra rörelsesjukdomar samt att förbättra möjligheterna till forskning, klinisk behandling och utbildning av forskare och

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Viktigt om innehållet

Informationen på Parkinsonguiden ska enbart ses som ett komplement till den information som ges av vårdpersonal. Varje patient och situation är unik och därför kan innehållet på Parkinsonguiden skilja sig

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Terapimöjligheter i avancerad fas

Efter några års behandling av Parkinsons sjukdom  tillstöter ofta olika symtom och problem. Vanligt är att verkan av medicinerna blir mer oregelbunden. Effekten av varje L-dopa dos blir kortare med

Läs mer… | Lägg till i min läslista...