Mina läslistor
[yop_poll id="28"]

Nationella riktlinjer för Parkinson

Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att ta fram nationella riktlinjer för MS och Parkinson som ett led i satsningen mot en bättre vård för personer med kroniska sjukdomar.

Martin Gunnarsson, ordförande i Svensk neurologisk förening, är glad. Neurologerna har efterfrågat dessa riktlinjer i flera år.

- Det har varit en väldigt snabb utveckling inom de här fälten och vi ser stora ojämlikheter över landet. Vi tror att riktlinjerna blir ett viktigt steg mot en mer jämlik sjukvård, säger Martin Gunnarsson. I december 2016 ska slutversionen vara klar.

Källa: Dagens Medicin samt nyhetsbrev från Parkinsonfonden

 
+

Tipsa en vän!

Synen på Parkinsons sjukdom på väg att förändras

Årets Skandinaviska Parkinsonmöte var det femtonde i ordningen och samlade liksom tidigare år ett stort antal engagerade deltagare. Mötet arrangerades av SCANDMODIS och öppnades av dess ordförande, professor Per Odin.

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Symtom på för låg eller hög dos läkemedel

– med verkan på dopaminsystemet När man behandlas med läkemedel är det viktigt att läkemedlens sort och dos är väl avvägd. Om den inte är det kan olika tecken och

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

SWEMODIS

SWEMODIS är en ideell förening som har målsättningen att öka intresset för Parkinsons sjukdom och andra rörelsesjukdomar samt att förbättra möjligheterna till forskning, klinisk behandling och utbildning av forskare och

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Viktigt om innehållet

Informationen på Parkinsonguiden ska enbart ses som ett komplement till den information som ges av vårdpersonal. Varje patient och situation är unik och därför kan innehållet på Parkinsonguiden skilja sig

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Terapimöjligheter i avancerad fas

Efter några års behandling av Parkinsons sjukdom  tillstöter ofta olika symtom och problem. Vanligt är att verkan av medicinerna blir mer oregelbunden. Effekten av varje L-dopa dos blir kortare med

Läs mer… | Lägg till i min läslista...