Mina läslistor
[yop_poll id="28"]

Nationella riktlinjer för MS och Parkinsons sjukdom

Arbetet med att ta fram nationella riktlinjer för MS och Parkinsons sjukdom inleddes i våras.

– Jag är glad över att vi nu har en mycket meriterad och kompetent projektledning på plats, säger Per-Henrik Zingmark, projektledare på Socialstyrelsen.

 

Projektledningen består av:

  • Jan Lycke, faktaordförande MS
  • Per Odin, faktaordförande Parkinsons sjukdom
  • Eva Månson Lexell, områdesansvarig rehabilitering/habilitering
  • Anders Svenningsson, prioriteringsordförande MS
  • Sven Pålhagen, prioriteringsordförande Parkinsons sjukdom
  • Per-Henrik Zingmark, projektledare Socialstyrelsen
  • Aleksandra Karlén, delprojektledare Socialstyrelsen

Hearing var nästa steg i arbetet

Den 4 september anordnade Socialstyrelsen en hearing för att inhämta synpunkter och diskutera avgränsningarna i riktlinjerna. På mötet medverkade bland annat experter, företrädare för sjukvårdsregionerna och professions- och patientföreningar.

Riktlinjerna kommer att fokuserar på de områden och frågor där det finns ett särskilt behov av kunskapsstyrning, exempelvis områden där det finns praxisskillnader i landet.

Arbetet med att ta fram riktlinjer för MS och Parkinsons sjukdom är en del av regeringens övergripande satsning på vården av patienter med kroniska sjukdomar. En preliminär version av riktlinjerna beräknas vara klar i början av 2016.

Workshop på tre orter

Dagens Medicin gav tillfälle till diskussion på regional nivå inför arbetet med riktlinjerna. De bjöd in till en workshop på tre orter i landet, i Umeå den 10 september, i Göteborg den 17 september och i Linköping den 1 oktober. På mötena medverkade företrädare för Socialstyrelsen, verksamhetsledning, politik, profession och patienter. Anställda och förtroendevalda i sjukvården och företrädare för myndigheter, forskning och patientorganisationer var välkomna att delta i workshopen.

Arrangörer till workshopen var Dagens Medicin, Svenska neurologföreningen, Neuroförbundet och Parkinsonförbundet.

Läs mer om Socialstyrelsens arbete med de nya riktlinjerna >>

 
+

Tipsa en vän!

Synen på Parkinsons sjukdom på väg att förändras

Årets Skandinaviska Parkinsonmöte var det femtonde i ordningen och samlade liksom tidigare år ett stort antal engagerade deltagare. Mötet arrangerades av SCANDMODIS och öppnades av dess ordförande, professor Per Odin.

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Symtom på för låg eller hög dos läkemedel

– med verkan på dopaminsystemet När man behandlas med läkemedel är det viktigt att läkemedlens sort och dos är väl avvägd. Om den inte är det kan olika tecken och

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

SWEMODIS

SWEMODIS är en ideell förening som har målsättningen att öka intresset för Parkinsons sjukdom och andra rörelsesjukdomar samt att förbättra möjligheterna till forskning, klinisk behandling och utbildning av forskare och

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Viktigt om innehållet

Informationen på Parkinsonguiden ska enbart ses som ett komplement till den information som ges av vårdpersonal. Varje patient och situation är unik och därför kan innehållet på Parkinsonguiden skilja sig

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Terapimöjligheter i avancerad fas

Efter några års behandling av Parkinsons sjukdom  tillstöter ofta olika symtom och problem. Vanligt är att verkan av medicinerna blir mer oregelbunden. Effekten av varje L-dopa dos blir kortare med

Läs mer… | Lägg till i min läslista...