Mina läslistor

Sjukgymnast

Sjukgymnastik är en yrkesinriktning som specialiserat sig på människans rörelseförmåga. Det kan handla om problem vid sjukdomar eller skador t ex vid neurologiska sjukdomar som Parkinsons sjukdom eller MS, vid skador från olyckor eller idrott och sjukdomar i andnings- och cirkulationsorganen.

En sjukgymnast kan arbeta hos många olika vårdgivare, organisationer, företag och institutioner - såväl privata som landstings- och kommunalt drivna. De kan finnas på sjukhus, vårdcentraler, företagshälsovård, rehabiliterings- och träningscenter, äldreboenden, inom hemvården med mera. En sjukgymnast ska vara legitimerad av Socialstyrelsen.

För att få träffa en sjukgymnast kan det ibland behövas en remiss – men det kan skilja mellan olika landsting. Remiss kan man få hos sin husläkare/vårdcentral eller av andra läkare.

För en person med Parkinsons sjukdom kan sjukgymnasten hjälpa till att förebygga onödiga komplikationer, bibehålla och förstärka rörelseförmågan så att man klara vardagen bättre. Med en bra och regelbunden fysisk träning kan många av rörelsestörningarna bromsas eller lindras.

 
+

Tipsa en vän!

Symtom på för låg eller hög dos läkemedel

– med verkan på dopaminsystemet När man behandlas med läkemedel är det viktigt att läkemedlens sort och dos är väl avvägd. Om den inte är det kan olika tecken och

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

SWEMODIS

SWEMODIS är en ideell förening som har målsättningen att öka intresset för Parkinsons sjukdom och andra rörelsesjukdomar samt att förbättra möjligheterna till forskning, klinisk behandling och utbildning av forskare och

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Viktigt om innehållet

Informationen på Parkinsonguiden ska enbart ses som ett komplement till den information som ges av vårdpersonal. Varje patient och situation är unik och därför kan innehållet på Parkinsonguiden skilja sig

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Terapimöjligheter i avancerad fas

Efter några års behandling av Parkinsons sjukdom  tillstöter ofta olika symtom och problem. Vanligt är att verkan av medicinerna blir mer oregelbunden. Effekten av varje L-dopa dos blir kortare med

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Exempel på internationella studier

Här hittar du fyra exempel på forskningsstudier som just nu pågår runt om i världen. NIC-PD (genomförs i USA och Tyskland): Nikotins eventuella sjukdomsmodifierande effekt undersöks i en randomiserad placebo-kontrollerad

Läs mer… | Lägg till i min läslista...