Mina läslistor

Om Parkinsonguiden

Parkinsonguiden är en webbplats som ägs och drivs av Parkinsonförbundet. Syftet är att ge tillgång till kvalitetssäkrad och korrekt information om Parkinsons sjukdom. Innehållet består av material i form av specialskrivna artiklar med olika teman som berör Parkinsons sjukdom, sammanfattningar av vetenskapliga artiklar och sammanställningar av fakta. Det medicinska innehållet granskas fortlöpande av specialistläkare i SWEMODIS.

SWEMODIS
SWEMODIS (The Swedish Movement Disorder Society) är en ideell förening bestående av forskare, läkare och annan vårdpersonal med specialintresse för rörelsesjukdomar som till exempel Parkinsons sjukdom. SWEMODIS organiserar nationella och internationella vetenskapliga möten och har en rådgivande funktion kring behandlingen av Parkinsons sjukdom. Målsättningen är att öka intresset för Parkinsons sjukdom och andra rörelsesjukdomar samt att förbättra möjligheterna till forskning, klinisk behandling och utbildning av forskare och läkare. Besök SWEMODIS på SWEMODIS.se

Parkinsonskolan
Parkinsonskolan ägs och förvaltas av Vårdföreningen Movement Disorders (VfMD). Besök Vårdföreningen på VfMD.se