Mina läslistor

Dubbla boendekostnader

Den som flyttar från egen bostad till ett ålderdomshem, äldreboende, särskilt boende, gruppboende eller servicehus, har möjlighet att i samband med flytt få en nedsättning av avgiften på grund av dubbla boendekostnader. Detta förutsätter dock att man kan påvisa att försäljning av bostad påbörjats eller att hyreskontraktet sagts upp i samband med inflyttning till särskilt boende.

Kommunerna har en regel som medger förbehåll för dubbla boendekostnader under en övergångstid på 3 månader under vilken tid den gamla bostaden ska hinna avvecklas.
Om make, maka eller sambo flyttar till ett särskilt boende kan nedsättning av avgift ske. Det så kallade kvarboendeskyddet garanterar att den som bor kvar hemma inte drabbas av en försämrad ekonomisk situation.

Man kan ansöka om bostadstillägg om man har hög hyra och låg pension. Det spelar ingen roll om man bor i hyresrätt, eget hus eller annat boende. Bostadstillägget beräknas på din pension och dina övriga tillgångar. Om man är gift eller sambo är det de gemensamma inkomster och tillgångar som påverkar bostadstillägget. Man bör inte ha kapital över 100000:- på banken om man tänker söka bidrag.

Observera att hemtjänstens taxor ser olika ut från kommun till kommun!

Socialstyrelsen har ett räkneexempel om dubbel boendekostnad

Cecilia har flyttat till särskilt boende och inte hunnit avvecklat den gamla bostaden
Cecilias avgiftsutrymme (betalningsförmåga)

Inkomst m m efter skatt

11782:-

Förbehållbelopp (Den summa som var och en behöver för att klara sin vardag)

-5023:-

Individuellt tillägg:
Hyra för gamla bostaden

-4400:-

Summan som skall dras av från inkomsten

-13623:-

Avgiftsutrymmet(Betalningsförmågan)

-1841:-

 

Cecilia hamnar på ett "negativt avgiftsutrymme", vilket betyder att hon inte behöver betala någon omvårdnadsavgift under 3 månader. Omvårdnadsavgiften är för 2015, 1780:-/månaden.

Efter tre månader bortfaller hyran för gamla bostaden och avgiftsutrymmet blir då + 2559:-

Detta kan kännas svårt att tillämpa på den egna situationen så nedan finns en mall som kommunen har godkänt:

Så här räknar du ut din kostnad till kommunen för omvårdnad och mat

Avgiftsbeslut= Kommunens beslut om hur mycket du skall betala baserat på uppgifter från Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten och de inkomstuppgifter du lämnat. Lämnar du inga uppgifter får du heller inte möjlighet till ev. reducering av avgiften.

Avgiftsutrymme= Vad du har för betalningsförmåga

Förbehållsbelopp= Den summa som var och en behöver för att klara sin vardag. Riksdagen bestämmer beloppet, för 2015 är beloppet 5023: -.

Individuellt tillägg=( På uträkningen från Kommun står påverkan av avgift) De som bor på ålderdomshem eller gruppboende och som betalar för mat varje månad, får ett tillägg till förbehållsbeloppet, för 2015 är beloppet 1561: -.

Omvårdnadsavgift= Avgift för hjälp man får med tvätt, städning, personlig hygien osv. för 2015 är beloppet 1780: -

Så här räknar man

Klicka på bilden/tabellen så blir det lättare att läsa.

Bild med räkneexempel

Granskat av Elenor Sörinder och Dag Nyholm, augusti 2015.

 

 

 

 

 
+

Tipsa en vän!

Landsting

Den viktigaste uppgiften för landstingen är att ansvara för hälso- och sjukvården. I vissa delar av landet har landstinget ett utvidgat ansvar och kallas för regioner – det gäller Skåne,

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Politiker

Det övergripande ansvaret för hälso-, äldre- och sjukvård, socialförsäkringarna och villkoren för funktionshindrade ligger hos våra folkvalda politiker. Men mycket av förberedelsearbetet görs även i partiernas interna verksamhet och av

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Lagstiftning

Det finns en rad olika lagar som styr hälso- och sjukvården liksom rättigheterna till stöd, hjälp och omsorg när man har en kronisk sjukdom. Lagarna gäller oavsett om hjälpen, vården

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Skillnader i vården

Det finns stora skillnader i vilken vård man erbjuds beroende på var i landet man bor. Dessutom kan vården variera beroende på vilken specialitet läkaren har – neurologi, geriatrik eller

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Samhälle

Runt om i samhället finns mycket stöd och kunskap att hämta – inte bara från den behandlande läkaren och övrig sjukvårdspersonal man möter vid sina regelbundna besök.  Genom att själv

Läs mer… | Lägg till i min läslista...