Mina läslistor
[yop_poll id="28"]

Lagstiftning

Det finns en rad olika lagar som styr hälso- och sjukvården liksom rättigheterna till stöd, hjälp och omsorg när man har en kronisk sjukdom. Lagarna gäller oavsett om hjälpen, vården eller omsorgen ges av kommunen, landstingen eller av privata vårdgivare. Lagarna stiftas av Riksdagen. Kopplat till lagarna finns ofta förordningar som kan sägas förtydligar lagarna. Förordningar beslutas av Regeringen. Dessutom finns föreskrifter och råd som myndigheterna beslutar om.

Det finns givetvis inget krav att man som anhörig eller patient måste kunna lagarna för att få rättigheterna tillgodosedda. Men ibland kan det ändå vara bra att kontrollera vad som egentligen står där. Det gäller särskilt dig som vill vara med och påverka våra politiker.

Här nedan hittar du länkar till några av de viktigaste lagarna.

Hälso- och sjukvårdslagen innehåller grundläggande regler för hälso- och sjukvården. I den finns exempelvis vårdgarantin.

Offentlighets- och sekretesslagen innehåller regler om vårdpersonalens tystnadsplikt och sekretess.

Patientlagen infördes 1 januari 2015 och säger bland annat att du har rätt att få information kring din hälsa och behandling, att du har rätt att vara delaktig och ska få information om möjligheterna att välja vård och vårdgivare.

Patientsäkerhetslagen ska säkerställa att patienter får en säker vård. I denna lag finns också reglerna för hur man kan anmäla klagomål om felaktig vård till Socialstyrelsen.

Patientdatalagen innehåller regler om skyldigheten att föra journal och hur vårdpersonal ska behandla journaluppgifterna.

Patientskadelagen säger att alla vårdgivare ska ha en försäkring för sina patienter om någon blir skadad i vården.

Personuppgiftslagen – även känd som PUL – skyddar privatpersoners integritet och personuppgifter. Här finns regler om hur man kan begära utdrag av det som finns registrerat om en själv i hälso- och sjukvårdens dataregister.

Socialtjänstlagen reglerar kommunernas socialtjänst. Här finns bland annat regler kring ekonomsikt stöd och särskilt boende.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - även känd som LSS – anger vilka rättigheter till stöd och hjälp som personer med vissa funktionsnedsättningar har.

Tandvårdslagen innehåller grundläggande regler för tandvården på samma sätt som hälso- och sjukvårdslagen.

 
+

Tipsa en vän!

Dubbla boendekostnader

Den som flyttar från egen bostad till ett ålderdomshem, äldreboende, särskilt boende, gruppboende eller servicehus, har möjlighet att i samband med flytt få en nedsättning av avgiften på grund av

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Landsting

Den viktigaste uppgiften för landstingen är att ansvara för hälso- och sjukvården. I vissa delar av landet har landstinget ett utvidgat ansvar och kallas för regioner – det gäller Skåne,

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Politiker

Det övergripande ansvaret för hälso-, äldre- och sjukvård, socialförsäkringarna och villkoren för funktionshindrade ligger hos våra folkvalda politiker. Men mycket av förberedelsearbetet görs även i partiernas interna verksamhet och av

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Skillnader i vården

Det finns stora skillnader i vilken vård man erbjuds beroende på var i landet man bor. Dessutom kan vården variera beroende på vilken specialitet läkaren har – neurologi, geriatrik eller

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Samhälle

Runt om i samhället finns mycket stöd och kunskap att hämta – inte bara från den behandlande läkaren och övrig sjukvårdspersonal man möter vid sina regelbundna besök.  Genom att själv

Läs mer… | Lägg till i min läslista...