Mina läslistor

Landsting

Den viktigaste uppgiften för landstingen är att ansvara för hälso- och sjukvården. I vissa delar av landet har landstinget ett utvidgat ansvar och kallas för regioner – det gäller Skåne, Halland och Västra Götaland. Även Gotland kallas för region. Landstingen och regionerna styrs av folkvalda politiker.

Så här styrs landstinget och regionerna

Landstingsfullmäktige och regionfullmäktige

Det övergripande ansvaret för och ledningen av regionen och landstinget ligger hos fullmäktige. Vilka som ska sitta i fullmäktige bestäms i allmänna val vart fjärde år. Det är alltså politiker som sitter i detta högsta beslutande organ. Fullmäktige beslutar om stora övergripande frågor, exempelvis hur mycket skatt som ska tas ut, budget för hela landstinget/regionen, vilka sjukhus som ska finnas osv.

Landstingsstyrelsen eller regionstyrelsen

Under fullmäktige leds och samordnas arbetet i landstinget/regionen av en styrelse. Det är styrelsen som leder arbetet mellan landstingsfullmäktiges sammanträden. Det är också styrelsen som ansvarar för ekonomin och att budgeten hålls.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Under styrelsen finns nämnder med olika ansvarsområden, till exempel hälso- och sjukvårdsnämnden. Innan en fråga tas upp i fullmäktige förbereds ärendet i nämnden och i vissa frågor kan nämnden själv bestämma. Nämnden leds av politiker men arbetet utförs till stor del av tjänstemän.

Här nedan hittar du kontaktuppgifter till samtliga landsting och regioner.

Blekinge

Landstinget i Blekinge, 0455-73 10 00, www.ltblekinge.se


Dalarna

Landstinget Dalarna, 023-49 00 00, www.ltdalarna.se


Gotland

Region Gotland, 0498-26 90 00, www.gotland.se


Gävleborg

Landstinget Gävleborg, 026-15 40 00, www.lg.se


Halland

Region Halland, 035-13 48 00, www.regionhalland.se


Jämtland

Jämtlands läns landsting, 063-15 30 00, www.jll.se


Jönköping

Landstinget i Jönköpings län, 036-32 40 00, www.lj.se


Kalmar

Landstinget i Kalmar län, 0480-840 00, www.ltkalmar.se


Kronoberg

Landstinget Kronoberg, 0470-58 80 00, www.ltkronoberg.se

 

Norrbotten

Norrbottens läns landsting, 0920-28 40 00, www.nll.se

 

Skåne

Region Skåne, 044-309 30 00, www.skane.se

 

Stockholm

Stockholms läns landsting, 08-737 25 00, www.sll.se, www.vardguiden.se

 

Sörmland

Landstinget Sörmland, 0155-24 50 00, www.landstingetsormland.se

 

Uppsala

Landstinget i Uppsala län, 018-611 00 00, www.lul.se
Värmland

Landstinget Värmland, 054-61 50 00, www.liv.se

 

Västerbotten

Västerbottens läns landsting, 090-785 70 00, www.vll.se

 

Västernorrland

Landstinget Västernorrland, 0611-800 00, www.lvn.se

 

Västmanland

Landstinget Västmanland, 021-17 30 00, www.ltv.se

 

Västra Götaland

Västra Götalandsregionen, 0521-27 57 00, www.vgregion.se

 

Örebro

Örebro läns landsting, 019-602 70 00, www.orebroll.se

 

Östergötland

Landstinget i Östergötland, 010-103 00 00, www.lio.se

 

 

 
+

Tipsa en vän!

Dubbla boendekostnader

Den som flyttar från egen bostad till ett ålderdomshem, äldreboende, särskilt boende, gruppboende eller servicehus, har möjlighet att i samband med flytt få en nedsättning av avgiften på grund av

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Politiker

Det övergripande ansvaret för hälso-, äldre- och sjukvård, socialförsäkringarna och villkoren för funktionshindrade ligger hos våra folkvalda politiker. Men mycket av förberedelsearbetet görs även i partiernas interna verksamhet och av

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Lagstiftning

Det finns en rad olika lagar som styr hälso- och sjukvården liksom rättigheterna till stöd, hjälp och omsorg när man har en kronisk sjukdom. Lagarna gäller oavsett om hjälpen, vården

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Skillnader i vården

Det finns stora skillnader i vilken vård man erbjuds beroende på var i landet man bor. Dessutom kan vården variera beroende på vilken specialitet läkaren har – neurologi, geriatrik eller

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Samhälle

Runt om i samhället finns mycket stöd och kunskap att hämta – inte bara från den behandlande läkaren och övrig sjukvårdspersonal man möter vid sina regelbundna besök.  Genom att själv

Läs mer… | Lägg till i min läslista...