Mina läslistor

Politiker

Det övergripande ansvaret för hälso-, äldre- och sjukvård, socialförsäkringarna och villkoren för funktionshindrade ligger hos våra folkvalda politiker. Men mycket av förberedelsearbetet görs även i partiernas interna verksamhet och av tjänstemännen som servar politikerna.

Regeringen

Socialdepartementet
Socialdepartementet ansvarar för bland annat hälso- och sjukvård, tandvård och läkemedelsfrågor. Socialdepartementet leds av socialministern.

Riksdagen
Riksdagen stiftar lagarna. Men innan ett lagförslag kommer upp i Riksdagen behandlas det i något av Riksdagens utskott.

Socialutskottet
Alla frågor om hälso- och sjukvård behandlas i riksdagen av socialutskottet. På utskottets agenda står omsorg om barn, ungdomar, funktionshindrade, äldre och vård av sjuka. Frågor om patientsäkerhet, drogbekämpning och handel med läkemedel är också socialutskottets områden.
Mer information om och kontaktuppgifter till Socialutskottets ledamöter hittar du här >>

Socialförsäkringsutskottet
Vilka trygghetssystem ska det finnas och hur ska de vara uppbyggda? Frågor om trygghet vid sjukdom, funktionshinder, ålderdom och för barnfamiljer behandlar socialförsäkringsutskottet.
Mer information om och kontaktuppgifter till Socialförsäkringsutskottets ledamöter hittar du här >>

 

Regionalt och lokalt finns ofta även andra partier än riksdagspartierna.  Kommunen eller landstinget kan ge mer information.

 
+

Tipsa en vän!

Dubbla boendekostnader

Den som flyttar från egen bostad till ett ålderdomshem, äldreboende, särskilt boende, gruppboende eller servicehus, har möjlighet att i samband med flytt få en nedsättning av avgiften på grund av

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Landsting

Den viktigaste uppgiften för landstingen är att ansvara för hälso- och sjukvården. I vissa delar av landet har landstinget ett utvidgat ansvar och kallas för regioner – det gäller Skåne,

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Lagstiftning

Det finns en rad olika lagar som styr hälso- och sjukvården liksom rättigheterna till stöd, hjälp och omsorg när man har en kronisk sjukdom. Lagarna gäller oavsett om hjälpen, vården

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Skillnader i vården

Det finns stora skillnader i vilken vård man erbjuds beroende på var i landet man bor. Dessutom kan vården variera beroende på vilken specialitet läkaren har – neurologi, geriatrik eller

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Samhälle

Runt om i samhället finns mycket stöd och kunskap att hämta – inte bara från den behandlande läkaren och övrig sjukvårdspersonal man möter vid sina regelbundna besök.  Genom att själv

Läs mer… | Lägg till i min läslista...