Mina läslistor

Samhälle

Runt om i samhället finns mycket stöd och kunskap att hämta – inte bara från den behandlande läkaren och övrig sjukvårdspersonal man möter vid sina regelbundna besök.  Genom att själv söka och ta kontakter kan man lättare få mer information som inte enbart rör själva sjukdomen. Personligt engagemang kan vara ett bra sätt att känna att man faktiskt gör något åt situationen.

Landstingen är givetvis en av de viktigaste organisationerna med en rad olika enheter som finns till för den som har Parkinsons sjukdom och deras anhöriga - vårdcentraler, sjukhus, kuratorer, sjukgymnaster, hjälpmedelscentraler, patientombudsmän osv.

Genom att sätta sig in i vad lagstiftningen säger får man vägledning kring vad man kan kräva och förvänta sig.

Det finns också möjlighet att själv vara med och påverka situationen för alla med Parkinsons sjukdom och deras anhöriga. Många politiker är intresserade av att höra hur människor upplever sjukvården och hur samhällets stöd och bemötande fungerar i verkligheten.

Här hittar du länkar och kontaktvägar som kan vara till hjälp för den som vill skaffa sig mer kunskap och vara med och påverka.

 
+

Tipsa en vän!

Dubbla boendekostnader

Den som flyttar från egen bostad till ett ålderdomshem, äldreboende, särskilt boende, gruppboende eller servicehus, har möjlighet att i samband med flytt få en nedsättning av avgiften på grund av

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Landsting

Den viktigaste uppgiften för landstingen är att ansvara för hälso- och sjukvården. I vissa delar av landet har landstinget ett utvidgat ansvar och kallas för regioner – det gäller Skåne,

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Politiker

Det övergripande ansvaret för hälso-, äldre- och sjukvård, socialförsäkringarna och villkoren för funktionshindrade ligger hos våra folkvalda politiker. Men mycket av förberedelsearbetet görs även i partiernas interna verksamhet och av

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Lagstiftning

Det finns en rad olika lagar som styr hälso- och sjukvården liksom rättigheterna till stöd, hjälp och omsorg när man har en kronisk sjukdom. Lagarna gäller oavsett om hjälpen, vården

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Skillnader i vården

Det finns stora skillnader i vilken vård man erbjuds beroende på var i landet man bor. Dessutom kan vården variera beroende på vilken specialitet läkaren har – neurologi, geriatrik eller

Läs mer… | Lägg till i min läslista...