Mina läslistor

Förlopp – tre faser

Man brukar dela in sjukdomsförloppet i tre faser: Under den tidiga fasen fungerar läkemedelsbehandlingen ofta mycket bra. Med tiden inträder fluktuationsfasen, då läkemedelseffekten inte sitter i lika länge, så att symtomen återkommer i perioder trots behandling, så kallat dosglapp. Nästa steg är komplikationsfasen, då besvären försvåras ytterligare och tillståndet svänger snabbt och ofta mellan nedsatt rörlighet, att kunna röra sig som vanligt och överrörlighet, så kallat on/off-fenomen. Symtomen kan då ibland uppträda helt oregelbundet, trots att man tar sin medicin regelbundet.

 

Granskat av Per Svenningsson augusti 2014

 
+

Tipsa en vän!

Markörer för neurodegenerativa sjukdomar

Proteiner från det lysosomala nätverket kan bli en hjälp att utveckla nya diagnos- och behandlingsmetoder för neurodegenerativa sjukdomar. Det visar en doktorsavhandling från Linköpings universitet. Vid neurologiska sjukdomar är många

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Studie om medicin med telemedicin

Parkinsonpatienter som provar ut sin medicin hemifrån kan slippa tillbringa över en vecka på sjukhus. Med så kallad telemedicin går utprovningen betydligt fortare, patienterna blir mindre stressade och vården sparar

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Parkinsons sjukdom och Lewykroppsdemens

Parkinsons sjukdom (PD) och Lewykroppsdemens (DLB) har kliniska och patologiska likheter. Utmärkande drag är motorisk parkinsonism och kognitiv nedsättning, ofta tillsammans med synhallucinationer, fluktuerande medvetande, autonoma och sömnstörningar och ett

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Hur ska ett intyg skrivas?

Läkare skriver olika tydliga intyg. Många gånger är det bäst att be kuratorn om hjälp att utforma intyget. Det är även viktigt att du själv granskar intyget.För att situationen ska

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Handikappersättning

Handikappersättningen ger ersättning för merkostnader som man har för att man genom sjukdom fått ett hjälpbehov och/eller ökade kostnader. Det är ett månatligt belopp som man kan få. Man måste

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

on/off-fenomen - svängningar i effekten av medicinen så att man plötsligt växlar mellan god rörlighet och stelhet. Även överrörlighet (dyskinesi) kan förekomma under god rörlighet som en biverkan av medicineringen

dosglapp - luckor i effekten av läkemedel, från det att effekten av en dos upphör tills nästa dos börjar verka.

fluktuationsfas - den period sent i sjukdomsutvecklingen då symtomen återkommer periodvis trots noggrann behandling