Mina läslistor

Lewykroppsdemens (LBD)

Lewykroppsdemens (Lewy body dementia, LBD) är en demensform som liknar både Parkinsons och Alzheimers sjukdom och som orsakas av små proteinstrukturer (Lewykroppar) i nervcellerna i hjärnstammen och hjärnbarken.

De främsta symtomen är parkinsonism utan tremor, bristande vakenhet/uppmärksamhet och synhallucinationer, men de flesta som får LBD utvecklar också symtom som liknar de vid Parkinsons sjukdom, med muskelstelhet, skakningar, framåtlutande gång med små steg, försämrad ansiktsmimik och försvagad röst.

Till skillnad från patienter med Alzheimer-demens har många patienter med LBD i tidigt skede gott minne och god orienteringsförmåga. Däremot drabbas många av förlångsammad tankeförmåga och svårigheter att hitta ord. Många drabbas också av försämrad visuospatial förmåga, dvs svårigheter att bedöma avstånd och en nedsatt tredimensionell uppfattningsförmåga. Det har stor påverkan på vardagslivet; det blir svårt att sätta sig ner på en stol, gå i trappor, hälla i ett glas, klä på sig mm. Det är också svårt med igångsättning och det tar tid att svara. Allt går långsamt!

Fördjupad text till höger: Skilja mellan Parkinsons sjukdom och LBD

Granskat av Björn Holmberg augusti 2014

 
+

Tipsa en vän!

Exempel på symtom som kan tala emot diagnosen Parkinsons sjukdom

–     Dåligt svar på dopamin-stimulerande behandling –     Snabb försämring –     Symtom från lillhjärnan (cerebellum), framför allt störningar i balans, koordination och tal –     Tendens att falla tidigt i sjukdomsförloppet –    

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Undersökningar för att utesluta andra diagnoser

Det finns inga enskilda undersökningar eller laboratorietester som entydigt påvisar diagnosen Parkinsons sjukdom. De flesta undersökningarna utförs istället för att utesluta andra diagnoser.

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Hjärntumör

Ibland kan en hjärntumör i eller omkring hjärnan ge upphov till parkinsonliknande symtom, som i de flesta fall tilltar snabbt. Ofta, men inte alltid, förekommer samtidigt andra allvarliga symtom, t

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Hjärnblödning

Ett så kallat subduralhematom, en blödning under hårda hjärnhinnan, kan uppstå en tid efter ett efter fall eller slag mot huvudet och kan ge upphov till parkinsonliknande symtom, som i

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom är en demenssjukdom som innebär att vissa av hjärnans nervceller långsamt försämras och dör, vilket leder till problem med minne och daglig funktion samt beteendestörningar. Granskat av Björn

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Lewykroppar - onormala ansamlingar av protein som finns i vissa nervceller vid Parkinsons sjukdom och liknande sjukdomar och som anses bidra till nedbrytning av de drabbade nervcellerna. Lewykroppar består till stor del av alfa-synuklein.

parkinsonism - rörelsestörning i form av förlångsammade rörelser samt muskelstelhet och/eller skakningar

tremor - ofrivilliga skakningar, som vid parkinsonism brukar vara mest förekommande i vila